Engelli Çocuk Hakları Ağı Anket Çalışması Katkılarınızı Bekliyor

Engelli Çocuk Hakları Ağı (EÇHA) şiddete, istismara, ayrımcılığa uğrayan 0-18 yaş arası engelli çocuklara ilişkin hazırladığı anket çalışmasına katılımınızı bekliyor. Ankete katılım için son tarih 9 Temmuz 2021 Cuma 17.00.
  • Engelli Çocuk Hakları Ağı’nın (EÇHA) bünyesinde kurulan ve 9 STÖ’nün işbirliği içerisinde olduğu Şiddet, İstismar ve İhmalden Korunma Çalışma Grubu, şiddete, istismara, ayrımcılığa uğrayan 0-18 yaş arası engelli çocuklara yönelik bir anket çalışması gerçekleştirecek.
  • Anket, engelli çocukların refakatçileri veya kendileri aracılığıyla yaşanan istismar, ayrımcılık olaylarını istatistiksel olarak gün ışığına çıkarmayı hedefliyor.
  • Anonim bir şekilde sadece yaşa, cinsiyete ve olayın türüne göre elde edilecek verilerle bir rapor hazırlanacak.
Engelli Çocuk Hakları Ağı

Engelli Çocuk Hakları Ağı (EÇHA) 2016 yılında UNICEF’in desteğiyle kurulan ve şu anda 84 STÖ’den oluşan bir ağ.  EÇHA’nın amacı, üye sivil toplum örgütleri ile engelli çocukların haklarını görünür kılmak, bu hakları korumada, engelli çocuğa her türlü şiddeti, ihmali, ayrımcılığı ve engelli çocuğun istismarını, mevzuattan kaynaklı yoksunlukları ve hak ihlallerini tespit etmede ve önlemede gösterge temelli ve kanıta dayalı izleme ve savunu rolünü güçlendirmek yani savunu, lobicilik, takip ve farkındalık çalışmaları yapmak, iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve çözüm önerileri geliştirmek.

Katılım Linki 

Ankete buradan katılabilirsiniz.