Genç Hayat Vakfı Takım Lideri Arıyor!

Genç Hayat Vakfı, UNICEF GenU Projesi kapsamında görevlendirmek üzere Takım Lideri arıyor!

Generation Unlimited, adölesan ve çocuk eğitim ve öğretimini istihdam ve girişimciliğe bağlayarak gençleri toplumun üretken ve ilgili üyeleri olmaya teşvik eden küresel, çok sektörlü ve çok paydaşlı bir ortaklıktır. Generation Unlimited, tarihteki en büyük genç nesil çalışma hayatına geçiş hazırlığının, küresel ilerleme potansiyeli ile sınırsız olacağına inanmaktadır. GenU, tüm gençleri üretken ve sivil olarak angaje yaşamlar sürdürmede desteklemek için cesur bir vizyona sahiptir. Bu vizyona ulaşmak için, gençlerin eylemliliğini yükselten, potansiyellerini gerçekleştirmeleri için onları güçlendiren ve destekleyen bir hareketi hayata geçirmektedir.

UNICEF, Generation Unlimited ortaklığının küresel eylem çağrısını temel alarak, birçok ülkede yerel GenU yatırım vakaları, yönetişim yapıları ve programatik faaliyetler geliştirmek ve uygulamak için Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte çalışmaktadır. Güçlü eğitim sistemi ve gençlik konularındaki ulusal liderliği, çeşitli ve dinamik özel sektörü ve 10-25 yaşları arasındaki 20 milyonu aşkın gençten oluşan büyük bir grubuyla Türkiye’nin kapasite ve potansiyelinin farkında olan UNICEF, Genç Hayat Vakfı ile birlikte gelişim için GenU projesini hayata geçirmektedir.

Görev Tanımı:
 • Halihazırda YLC üyesi olan ve sonraki süreçlere dahil olacak gençlerin gelişimine odaklanan içeriklerin oluşturulması,
 • Çocukların ve gençlerin gelişimini desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinde (21.yy becerileri, sosyal beceriler, kültür, sanat, yaratıcılık, farkındalık vb.) ve buluşmalarda moderasyon ve uygulama süreçlerine destek olunması,
 • İlgili konulara dair içeriklerin, Genç Hayat Vakfı etkinliklerinde eğitimlere ve organizasyonlara dönüştürülmesi ve detaylı raporlanması,
 • Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda küreselleşme süreçlerine uyum sağlayarak ve 14 YLC üyesi ile birlikte güncel konular hakkında ihtiyaç analizleri yaparak üyeler için kolaylaştırıcı rol oynaması ve proje koordinatörüne raporlama yapması,
 • Vakıf içerisindeki diğer birimlerle koordineli çalışma ve aktif planlama yapılması,
 • Dijital kampanyalar için savunuculuk faaliyetlerinde bulunulması 
Genel Nitelikler:
 • Üniversitelerin ilgili alanlarından (Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Bilimler, İdari Bilimler ve ilgili diğer bölümler) mezun,
 • Tam zamanlı çalışabilecek,
 • Ergenler ve gençlerle en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip,
 • Bilgisayar ve ofis yazılım paketlerinin (MS Word, Excel vb.) kullanımı konusunda deneyimli,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Organizasyon becerisi yüksek,
 • İstanbul’da ikamet eden/edebilecek olan,
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Yoğun iş temposunda çalışmaya açık olan,
 • Yaratıcı ve yenilikçi düşünen,
 • Türkçe ve İngilizce yazma ve konuşma becerisi olan,
 • Tercihen B ehliyete sahip olan ve aktif araç kullanabilen,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı 

İlgilenen adaylar, özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını, 13.03.2023 Pazartesi gününe kadar “Takım Lideri” konu başlığıyla basvuru@genchayat.org adresine e-posta aracılığıyla iletebilirler.