Türk Psikologlar Derneği

1970'li yıllar boyunca psikolojik hizmetlere duyulan ihtiyacın artmasıyla bu alanda çalışan kişilerin bir takım mesleki gereksinimlerinin olduğu dikkati çekmiştir. Bu gereksinimleri karşılamak ve örgütlenmek amacıyla 1976 yılında Ankara'da  Psikologlar Derneği (PD) kurulmuştur.

İlgili İçerikler