CEİD: Eşitlik Birimleri Mevcut Durum Analizi

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği tarafından hazırlanan “Eşitlik Birimleri Mevcut Durum Analizi” raporu yayımlandı. Raporda, belediye içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar yapmak ve belediyenin idari sınırları içinde toplumsal cinsiyet eşitliğini yerleştirmek üzere, son 10 yılda kurulmuş olan eşitlik birimleri odak noktasına alındı.