beraberce Derneği Barış Kültürü Eğitimi Ağı Başvurularınızı Bekliyor

beraberce Derneği, Barış Kültürü Eğitimi Ağı kapsamında diyalog ve barış kültürünü yaygınlaştırmak için katkı sunmaya davet ediyor. Siz de Diyalog ve Barış Kültürü Eğitimcisi olarak yetişkin eğitimi yoluyla diyalog ve barış kültürü eğitimini yaygınlaştırmak için ağın bir parçası olabilirsiniz. Son başvuru tarihi 24 Mayıs 2021, Pazartesi, Saat: 18.00.
beraberce Derneği tarafından Monte Sole Barış Okulu (İtalya) ortaklığıyla yürütülen PeaCE Net, Türkiye, AB ve aday ülkelerden; yetişkin eğitimi yoluyla diyalog ve barış kültürü eğitimi faaliyetleri yürüten veya bu alanda çalışmaya istekli sivil toplum kuruluşlarını, platformları, yetişkin eğitimcileri uluslararası bir ağ ve işbirliği çalışmasında buluşturmak istiyor.
Barış Kültürü Eğitimi Ağı – PeaCE Net’te Sizi Neler Bekliyor? 

PeaCE Net’te Haziran 2021’den Şubat 2022’ye kadar birlikte yürütülecek diyalog ve barış kültürü atölyeleri, ağ ve işbirliği çalışmaları, diyalog ve barış kültürü eğitimleri için yenilikçi yöntemler ile içerik ve materyal geliştirme çalışmaları gibi bir dizi faaliyet planlandı.  

Barış Kültürü Eğitimi Ağı – PeaCE Net faaliyetleri sırasıyla aşağıdaki başlıklardan oluşuyor:

1-Barış Kültürü Eğitimi Ağı – PeaCE Net Açılış Buluşmaları 

Bir (1) günlük atölye olarak Haziran ayının ikinci (2.) ve üçüncü (3.) haftalarında, daha sonra duyurulacak üç ayrı şehirde, pandemi önlemleriyle yüz yüze gerçekleştirilecek.

2-Diyalog ve Barış Kültürü Eğitimi Atölyeleri – I

Haziran ayının üçüncü (3.) ve dördüncü (4.) haftalarında beraberce Akademi Öğrenme Platformu üzerinden gerçekleşecek dört (4) günlük çevrimiçi atölye programı aşağıdaki bölümlerden oluşuyor:

 • Diyalog ve Barış Kültürü için Kavramlar ve Yaklaşımlar
 • Yetişkin Eğitimin Temelleri ve Yetişkin Öğrenmesi
 • Yetişkin Eğitiminde Yüz yüze ve Çevrimiçi Kolaylaştırıcılık Yöntemleri
 • Diyalog ve Barış Kültürü Eğitimi Modülleri Yaygınlaştırma Hazırlığı
3- Ağ ve İşbirliği Çalışmaları 

Türkiye ile AB üye ve aday ülkelerini kapsayan ulusal ve uluslararası ağ ve işbirliği çalışmaları, yaz aylarında çevrimiçi olarak 10 (on) buluşmayla yapılacak. İngilizce gerçekleştirilecek olan diyalog ve barış kültürü eğitimi modülü geliştirme, deneyim paylaşımı ile ağ ve işbirliği buluşmaları için simultane çeviri desteği olacaktır. Katılımcıların Türkçe ya da İngilizce dillerinden birine hakim olması bekleniyor.

Ağ ve işbirliği çalışmaları program izleği ve takvimi salgınla ilgili gelişmelere göre paylaşılacak. 

4- Diyalog ve Barış Kültürü Yaygınlaştırma Atölyeleri

Barış Kültürü Eğitimi Ağı – PeaCE Net katılımcılarından atölyeler, ağ ve işbirliği çalışmaları desteğiyle oluşturacakları diyalog ve barış kültürü yaygınlaştırma atölyelerini, çevrimiçi ya da yüz yüze olarak kendi şehirleri ya da erişim ağlarında, Ağustos-Kasım ayları arasına yayılacak şekilde uygulamaları bekleniyor. Diyalog ve Barış Kültürü Yaygınlaştırma Atölyeleri, beraberce Derneği’nin gözetimiyle yapılacak. 

5- Diyalog ve Barış Kültürü Eğitimi Atölyeleri – II

Barış Kültürü Eğitimi Ağı – PeaCE Net’in faaliyetlerinde yer alarak “Diyalog ve Barış Kültürü Yaygınlaştırma Atölyeleri” uygulamalarını tamamlayan katılımcılarla birlikte Ocak 2022’de beraberce Akademi Öğrenme Platformu üzerinden gerçekleştirilecek çevrimiçi atölye programı aşağıdaki bölümlerden oluşuyor:

 • Diyalog ve Barış Kültürünün Yaygınlaştırılması için Sorumluluklar ve Pozisyonlar
 •  Yetişkinler için Deneyimsel ve Dönüştürücü Öğrenme Süreçleri İnşa Etmek
 •  Diyalog ve Barış Eğitimini Yaygınlaştırma için Program Geliştirme ve Uygulama 
6- Çevrimiçi Uluslararası Diyalog ve Barış Kültürü Eğitimi Konferansı
7- Üç Dilde Barış Kültürü Eğitimi Ağı – PeaCE Net Kitabı
 • Barış Kültürü Eğitimi Ağı – PeaCE Net’in faaliyetlerinde katılımcıların deneyimleri, paylaşımları, ağ ve işbirliği çalışmalarından süzülüp gelenler ve katılımcıların konferansa katkılarıyla Üç (3) dilde (Türkçe/İtalyanca/İngilizce) Diyalog ve Barış Kültürü Eğitimi Kitabı yayınlanacak.
 • Üç şehirde yüz yüze gerçekleştireceğimiz buluşmalarda şehir dışından gelecek katılımcıların ulaşım masrafları karşılanacak.
 • Barış Kültürü Eğitimi Ağı – PeaCE Net’te gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin programları katılımcıların katkılarıyla şekillenecek. 
 • Salgınla ilgili gelişmelere göre faaliyet içerikleri, program izleği, takvimlerinde değişiklikler olabilir.
Katılımcılardan Ne Bekleniyor?
 • Değerlendirme aşamasında iki farklı tarihte ve iki ayrı grupla gerçekleştirecek olan Çevrimiçi Arama Atölyesi’ne katılım ve Barış Kültürü Eğitimi Ağı – PeaCE Net’te  yapılacak faaliyetler üzerine birlikte düşünebilmek hedefleniyor. 
 • Çevrimiçi Arama Atölyesi farklı iki grup ve üçer (3) saatlik oturumlarla 25 ve 26 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Sadece bir oturuma katılmak yeterli.
 • Katılım bilgileri ve detayları daha sonra paylaşılacak.
 • Birbiri üzerine inşa edilen biçimde tasarlanan Barış Kültürü Eğitimi Ağı – PeaCE Net faaliyetleri devamlılık gerektiriyor. Bu nedenle PeaCE Net’in parçası olmak isteyen katılımcıların faaliyetlerin tamamına aktif ve düzenli katılımlarını önemseniyor.  
 • Barış Kültürü Eğitimi Ağı – PeaCE Net katılımcılarının Diyalog ve Barış Kültürü Yaygınlaştırma Atölyelerini çevrimiçi ya da yüz yüze olarak kendi şehirleri veya erişim ağlarında Ağustos-Kasım ayları arasına yayılacak şekilde uygulamalarını ve Diyalog ve Barış Kültürü Eğitimi Atölyeleri ile Ağ ve İşbirliği Çalışmalarının ardından kendi Diyalog ve Barış Kültürü Eğitimi Programlarını geliştirmeleri bekleniyor. 
 • Çevrimiçi Uluslararası Diyalog ve Barış Kültürü Eğitimi Konferansı çalışmaları ve etkinliklerine katılımın yanı sıra; katılımcıların, diyalog ve barış kültürü eğitimi yaygınlaştırma uygulamaları ve geliştirme çalışmaları, deneyimleri ile ağ ve işbirliği çalışmalarından süzülüp gelenlerin yer alacağı yazılarıyla Üç Dilde Barış Kültürü Eğitimi Ağı – PeaCE Net Kitabına katkı sunmalarını umuluyor.
Başvuru

Çağrıya katılarak Barış Kültürü Eğitimi Ağı- PeaCE Net ile yetişkin eğitimi yoluyla diyalog ve barış kültürünü yaygınlaştırmak, ağ ve işbirliği çalışmalarında yer almak için başvuru formunu buradan doldurabilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi: 24 Mayıs 2021, Pazartesi, Saat: 18.00

Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması: 31 Mayıs 2021

 • Katılım başvurularının değerlendirilmesinde diyalog ve barış kültürüne yaklaşım, coğrafi bölge ve şehirlerin dağılımı ile değişen kapasitelerden STK/platform/inisiyatif, bağımsız yetişkin eğitimcilerin yer alması göz önünde bulundurulacak.
 • Başvuruların değerlendirilmesinde cinsiyet eşitliği esas alınıyor.
 • Program izleği ve detaylı takvimi katılım başvuru değerlendirme süreci ardından paylaşılacak. 
 • Sorularınız ve detaylı bilgi için peacenet@beraberce.org.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.