Etkiniz “LGBTİ+ Hakları İzleme Online Eğitimi” Düzenliyor

Etkiniz AB Programı, 20-21-22 Mayıs 2021 tarihlerinde LGBTİ+ Hakları İzleme Eğitimi, teorik ve pratik çalışmalardan oluşan günde 3 saat süren 3 günlük bir eğitim düzenliyor. Son başvuru tarihi 14 Mayıs 2021.
Eğitim Konuları

LGBTİ+ Hakları İzleme Eğitimi, teorik ve pratik çalışmalardan oluşan günde 3 saat süren 3 günlük bir eğitim olarak tasarlandı.

Katılımcılara 3 ana başlık altında insan hakları izleme becerilerini geliştirme fırsatı sunuluyor:

 • İnsan hakları izleme çalışmalarında kesişimsellik ve LGBTİ+ hakları
 • LGBTİ+ hakları ihlallerini izlemede anaakımlaştırma
 • Veri toplama ve raporlaştırmaya LGBTİ+ hakları perspektifinden yaklaşmak.
Katılım Koşulları
 • Sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri eğitime katılabilir.
 • Katılımcıların temsil ettiği sivil toplum örgütünün insan haklarıyla ilgili bir alanda insan hakları izleme çalışma yapması ve planlaması tercih sebebidir.
 • Eğitimin kalitesinin korunması, görüntülü atölye çalışmalarının gerçekleşecek olması ve etkileşimin sağlanması adına, Zoom platformunda gerçekleşecek eğitime “görüntü açık” şekilde katılmayı kabul eden sivil toplum temsilcileri kabul edilecektir.
Katılımcıların Belirlenmesi 

Eğitime katılım 30 kişi ile sınırlıdır.

Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenir:

 • Başvuru formunun tam olarak doldurulması
 • Başvuru amaçlarının eğitim programı ve Etkiniz AB Programı ile ilgili olması
 • Sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarıyla ilgili çeşitliliğin sağlanması
 • Cinsiyet dengesinin sağlanması
 • Coğrafi dengenin sağlanması

*Tam katılım göstermeyen katılımcılara sertifika sunulmaz.

Başvuru
 • Eğitime katılmak isteyen sivil toplum örgütleri buradan adresindeki başvuru formunu en geç 14 Mayıs 2021 saat 23:59’a kadar doldurabilirsiniz.
 • Başvuru sonuçları en geç 17 Mayıs 2021 tarihinde e-posta yoluyla iletilecek.