Mülteci Hakları Merkezi İzleme ve Değerlendirme Görevlisi Arıyor

Mülteci Hakları Merkezi izleme ve değerlendirme görevlisi arıyor. Son başvuru tarihi 16 Nisan 2021.
Görev ve İş Tanımı

Bu pozisyon proje faaliyetlerinin taahhütlere uygun bir şekilde yürütülmesi, faaliyet verimliliğinin ve kalitesinin artırılması, faaliyetlere ilişkin verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve raporlanmasına dair iş ve süreçleri desteklemek üzere, kurumun İstanbul’da bulunan merkez ofisi bünyesinde çalışan izleme ve değerlendirme birimi içinde görev yapacak.

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesi, birim sorumlusu ve ilgili üst yöneticiye bağlı olarak, aşağıda sıralanan iş ve görev konularıyla ilgili sorumluluk alacak:

 • Proje faaliyetlerinin taahhüt edilmiş olan takvim ve içerikte yürütülmesiyle ilgili iş ve süreçlere destek vermek;
 • Projelerin izleme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili işlerin takvimlenmesi ve planlaması, planlar dahilinde yerine getirilmesiyle ilgili süreçlere destek vermek;
 • Proje faaliyetlerinin ilgili amaçlar, hedefler ve göstergeler ışığında izlenmesi ve değerlendirilmesine imkan sağlayacak verilerin sağlıklı ve düzenli bir biçimde toplanması, belgelenmesi ve saklanmasıyla ilgili süreçlere destek vermek;
 • Proje faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla toplanan verilere dayalı analizler yapılması, ihtiyaca göre haftalık, aylık ve üç aylık periyotlarda raporlar hazırlanmasıyla ilgili süreçlere destek vermek;
 • Proje faaliyetleri ile yararlanıcılara ilişkin kayıtların tutulmasında kullanılan çeşitli veritabanı ve diğer yazılımsal araçların teknik yeterliklerinin takibi, geliştirilmesi için tavsiye ve öneriler oluşturmak;
 • Projelerle ilgili taahhütler uyarınca sunulması gereken periyodik raporlama süreçlerine destek vermek;
 • Proje faaliyetlerinin verimliliğinin ve kalitesinin arttırılmasına yönelik tavsiye ve öneriler oluşturulması süreçlerine destek vermek;
 • Birim sorumlusu ve ilgili üst yöneticinin belirleyeceği diğer işleri yapmak.
Beklenen Nitelikler
 • T.C. vatandaşı olmak;
 • Üniversite mezunu olmak;
 • İleri düzeyde İngilizce anlama, konuşma ve yazma becerileri;
 • Temel bilgisayar becerileri (Microsoft Office);
 • İlgili bir alanda en az 1-3 yıl çalışma tecrübesi;
 • Proje uygulamalarında izleme ve değerlendirme (monitoring and evaluation) süreçleri, ilgili kavramlar ve araçlar konusunda bilgi ve tecrübesi bulunmak;
 • Ekip içinde, diğer ekip üyeleriyle uyumlu bir şekilde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;
 • Verili kurumsal iş bölümü ve yetki paylaşımları, hizmet politikası, iş protokolleri dahilinde, bağlı çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;
 • Çalışma saatleri ile verilen görevlerin eksiksiz tamamlanması ve raporlanması konularında titizlik;
 • Gerektiğinde iş amacıyla il dışına seyahatler için engeli bulunmamak;
 • Kurum tarafından hukuki destek sağlanan sığınmacıların sunduğu sözlü ve yazılı bilgi ve belgelerin gizliliği konusunda gerek kurum iç yönergesinin gerekse yasal mevzuatın belirlediği yükümlülüklere eksiksiz uymak;
 • Ten rengi, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, cinsiyet, cinsel yönelim gibi kimlik unsurları temelinde var olan kişisel farklılıklara saygı.

Bunlara ek olarak aşağıdaki ilave donanımları taşıyan adaylar tercih edilebilir:

 • Göç / sığınma veya insani yardım alanında proje-bazlı faaliyetlerle ilgili çalışma tecrübesi;
 • Sivil toplum örgütlerinde çalışma tecrübesi;
 • Türkiye’de göç ve sığınma alanına dair genel durum, mevzuat ve uygulamalar, sorun ve ihtiyaçlara dair bilgi sahibi olmak;
 • Sürücü ehliyeti bulunmak.
Başvuru

İlgili adayların Türkçe özgeçmişlerini ve İngilizce ön yazılarını “İzleme & Değerlendirme Görevlisi – ID-2021-03-IST” e-posta konu başlığıyla ik@mhd.org.tr adresine göndermeleri gerekiyor.