“Türkiye’de Yaşlılara Karşı Gösterilen Şiddet ve İhlallerin Yaygınlığı Dikkat Çekici!”

Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği, yaşlılara yönelik gerçekleştirilen şiddet, ihlal, ihmal ve ayrımcılık vakalarını yıl boyunca izlemek ve kamuoyuna sunmak üzere başladığı Senex İzleme çalışması kapsamında, 2021 Ocak Ayı Raporu’nu yayınlandı. Raporda, sanılanın aksine Türkiye’de yaşlılara gösterilen şiddet ve hak ihlallerinin yaygın olduğuna dikkat çekiliyor.

“Senex İzleme: Yaşlılara Yönelik Şiddet ve İhlallerin İzlenmesi” başlıklı izleme çalışmasına ait Senex İzleme Ocak 2021 raporu, Türkiye genelinde 1-31 Ocak tarihleri arasında yaşlılara yönelik gerçekleştirilen şiddet, ihlal ve ayrımcılık vakalarını kapsıyor.

Geleneksel olarak Türkiye’de yaşlıların saygı gördüğü anlayışı hâkim. Bu nedenle, yaşlılara yönelik şiddet, ihmal, istismar ve yaş ayrımcılığının yaygın olmadığı düşünülüyor.

Bu çerçevede, Senex İzleme yaşlıların yaşadığı şiddetin, istismarın ve karşılaştıkları ayrımcı tutumların ne düzeyde olduğunu bulguya dayalı olarak tespit etmeyi amaçlıyor.

Senex İzleme Ocak 2021 Raporu’na göre, Türkiye’de yaşlılara yönelik şiddet ve ihmal içeren 133 vaka tespit edildi. Doğal olmayan nedenlerle gerçekleşen ölümler ile şüpheli ölümler tüm vakaların yarısını oluşturuyor. Türkiye genelinde 32 yaşlı doğal olmayan nedenlerle, 27 yaşlı şüpheli biçimde hayatını kaybetti. Cinayet vakalarının sayısı ise 7 olarak tespit edildi. Diğer bir deyişle, Ocak ayında Türkiye’de 66 yaşlı insanın şiddet ve ihlal sonucunda doğal olmayan nedenlerle hayatını kaybetti.

Raporda yer alan çarpıcı bulgulardan biri de yangınlarda yaşamını yitirenlerin tek başına yaşayan yaşlı kadınlar olması. Bu noktada raporda, yaşlılara yönelik şiddet ve ihlallerin geneli alınacak tedbirlerle önlenebilir, engellenebilir veya olumsuz etkileri azaltılabilir vakalardan oluştuğunun altı çiziliyor.

Türkiye genelinde en sık görülen şiddet ve ihlal türlerini aşağıda tabloda görebilirsiniz.

Senex Türkiye genelinde en sık görülen şiddet ve ihlal türleri

Senex İzleme, 2021 yılı boyunca her ayın ilk haftası yaşlılara yönelik şiddet ve ihlal vakalarını izleyerek kamuoyu ile paylaşmaya devam edecek.

Senex İzleme Ocak 2021 raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.