Senex Kapsayıcı Kentler Forumu: Yaşlanan Toplum ve Eşitsizliklere Yenilikçi Çözümler

Yaşlanma çalışmaları konusunda faaliyetlerini sürdüren Antalya Kent Laboratuvarı ev sahipliğinde 3 Aralık 2021 tarihinde Antalya’da Senex Kapsayıcı Kentler Forumu düzenlendi. Forumda, yaşlanan toplumun kentte yaşadığı mekâna bağlı eşitsizliklere yenilikçi çözümler, sivil toplum, akademi ve yerel yönetimlerin bu eşitsizlikler karşısında nasıl işbirlikleri kurabilecekleri konuşuldu.

Antalya Kent Laboratuvarı (Antalya cityLAB) bünyesinde bulunan ulusal ve uluslararası paydaşların bir araya geldiği Senex Forum kapsamında son 3 yıl içinde Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği’nin gerçekleştirdiği faaliyetler, Dünya Sağlık Örgütü’nün Yaş Dostu Kentler Birliği’ne üye olan Muratpaşa Belediyesi’nin yaşlanma konusundaki aktiviteleri, Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü’nün Türkiye Programı’nın sunduğu destekler ele alındı.

Senex Forum açılışında, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi ve Antalya cityLAB direktörü Doç.Dr. Özgür Arun açılış konuşmasında, yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlarının bugün burada hep birlikte kentlerin geleceğini ve eşitsizliklerle mücadelede atacakları adımları tartıştıklarını;  sivil toplum, akademi ve yerel yönetimler derinleşmiş eşitsizliklere yanıt verirken nasıl işbirlikleri kurabileceklerinin yollarını aradıklarını kaydetti.

İnsan hakları temelinde yaşlanma konusuna ilişkin ortaya konan aktiviteler ve yenilikçi çalışmalar çok etkileyici.

İsveç Kalkınma Ajansı (SİDA) Türkiye programı yetkilisi Annika Johansson konuşmasında, Senex Derneğin çalışmaları ve Muratpaşa Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında kurduğu işbirliğinin dünyada az rastlanan bir örnek oluşturduğunu belirtti ve “insan hakları temelinde yaşlanma konusuna ilişkin ortaya konan aktiviteler ve yenilikçi çalışmalar çok etkileyici” dedi.

Katılımların bir diğeri olan Senex Forum içinde İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Göksenin İnalhan ise “yaş dostu çevreler başlığındaki çalışmalarımızla yaşlanan toplumun kentte yaşadığı mekana bağlı eşitsizliklere yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Hızla yaşlanan kentlerin kalkınması için hak temelli hizmetlerin planlanması ve sunulması gerekiyor” tespitlerini paylaştı.

Senex Forum’a katılan bir diğer isim Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Tahsin Yılmaz, Senex Dernek ile ortaklaşa sürdürdükleri çalışmalar sayesinde, yaşlanma sürecini ve yaşlıların yaşam koşullarını dikkate almalarını gerektiğini fark ettiklerini söyledi. Ve “Üniversitede müfredatımıza yaşlanma başlığında yeni dersler ekleyerek geleceğin mimarlarını yaşlanma alanında yetkinliği olan uzmanlar olarak yetiştiriyoruz.” dedi.

Çalışmalarda Kapsayıcılık ve Sürdürülebilirlik Öne Çıkıyor

Senex Forum içinde Türkiye’deki farklı üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam eden genç araştırmacılar yaşlanma çalışmaları alanındaki araştırmalarını da paylaştılar. Genç araştırmacıların yaşlanma alanına duydukları ilginin Senex: Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresiyle birlikte geliştiğini ve olgunlaştığını belirten genç araştırmacılar sunulan desteklerden memnun olduklarını dile getirdiler.