Etkiniz “Yerelde İnsan Hakları İzleme Eğitimi” Düzenliyor

Etkiniz AB Programı, sivil toplum örgütlerini “Yerelde İnsan Hakları İzleme” online eğitimine katılmaya davet ediyor. 3-4-5 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan eğitime son başvuru tarihi 24 Şubat 2021. 
Eğitim Konuları

Yerelde İnsan Hakları İzleme Eğitimi, teorik ve pratik çalışmalardan oluşan günde 3 saat süren 3 günlük bir eğitim olarak tasarlandı.

Katılımcılara 3 ana başlık altında insan hakları izleme becerilerini geliştirme fırsatı sunuluyor:

 • Hak temelli yaklaşım ve izlemenin sivil toplum örgütleri açısından önemi
 • Değişim yaratmada insan hakları izlemesinin rolü
 • İnsan hakları izlemesinin yöntemleri ve araçları
 • Yerel düzeyde izleme, belgeleme, raporlama arasındaki ilişki
Eğitime Katılabilecek Kişiler
 • Sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri eğitime katılabilir.
 • Katılımcıların temsil ettiği sivil toplum örgütünün insan haklarıyla ilgili bir alanda insan hakları izleme çalışma yapması ve planlaması tercih sebebidir.
 • Eğitimin kalitesinin korunması, görüntülü atölye çalışmalarının gerçekleşecek olması ve etkileşimin sağlanması adına, Zoom platformunda gerçekleşecek eğitime “görüntü açık” şekilde katılmayı kabul eden sivil toplum temsilcileri kabul edilecektir.
Katılımcıların Belirlenmesi

Eğitime katılım 30 kişi ile sınırlıdır.

Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenir:

 • Başvuru formunun tam olarak doldurulması
 • Başvuru amaçlarının eğitim programı ve Etkiniz AB Programı ile ilgili olması
 • Sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarıyla ilgili çeşitliliğin sağlanması
 • Cinsiyet dengesinin sağlanması
 • Coğrafi dengenin sağlanması
Başvuru

Eğitime katılmak isteyen sivil toplum örgütlerinin buradan başvuru formunu en geç 24 Şubat 2021 saat 23:59’a kadar doldurmaları gerekiyor.

Başvuru sonuçları en geç 26 Şubat 2021 tarihinde e-posta yoluyla iletilecek.

Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecek.

*Tam katılım göstermeyen katılımcılara sertifika sunulmaz.