Cevdet İnci Eğitim Vakfı Proje Sorumlusu Arıyor

Cevdet İnci Eğitim Vakfı İzmir'de görev alacak bir Proje Sorumlusu arıyor. Son başvuru tarihi 19 Şubat 2021.

Görev yeri: İzmir

Başlıca Sorumluluklar
 • Projenin koordinasyonundan sorumlu olmak ve projeyi her alanda temsil etmek,
 • Proje kapsamında yıllık etkinlik planı hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
 • Projeye ilişkin tüm maliyet ve harcama kalemlerini oluşturup yönetime onaya sunmak, yıllık bütçe takibini yapmak,
 • Projenin saha etki analizi raporlarının zamanında hazırlanmasını sağlamak ve sunmak,
 • Projenin yürütülmesi için proje paydaşları ile düzenli iletişimi sağlamak,
 • Proje paydaşları ve değişik ilgi grupları ile ilişkileri geliştirmek ve yönlendirmek,
 • Bağlı bulunduğu program veya kendi uzmanlık ve ilgi alanında geliştirdiği düşünceleri uygulanabilir yeni projeler haline getirmek,
 • Yeni projelere ilişkin resmi protokollerin oluşturulması ve var olan protokollerin yenilenmesini sağlamak,
 • İlgili paydaşlar ile ortak bir iletişim ve çalışma ağı kurulmasına destek vermek, oluşturulan faaliyet ve ziyaret takvimini paydaşlar ile paylaşmak,
 • Çalıştay ve eğitim ziyareti gibi proje aktivitelerinin organizasyonunu sağlamak ve takibini yapmak, proje etkinlikleri için tanıtım faaliyeti düzenlemek,
 • Proje kapsamında belediye ve diğer yerel yönetim kurumlarıyla iletişim ve iş birliği kurulmasına destek vermek,
 • Kurulan ağın faaliyetlerini takip etmek ve raporlamak, yaptığı tüm çalışmalara ilişkin ihtiyaç duyulan ve belirlenen proje belgelerini ve raporlarını hazırlamak,
 • Medya, internet sitesi ve diğer tanıtım etkinlikleri için yazılı ve görsel malzemenin hazırlanmasına katkı vermek; Görevlendirilmesi halinde kurum kuruluş ziyaretlerine katılmak,
 • Proje ortakları, fon sağlayıcı kuruluşlar, çalışma alanıyla ilgili uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla projenin öngördüğü ilişkileri başlatmak, geliştirmek ve sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Gerektiğinde kurum içi ve kurum dışı kapasite geliştirme ve savunuculuk toplantılarına ve eğitimlere katılmak,
 • Proje raporlarının entegre rapora uygun şekilde hazırlanmasına destek vermek.
Aranan Özellikler
 • Üniversite lisans eğitimini tamamlamış
 • İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip
 • Proje yazımı ve yönetimi alanında aktif görev almış
 • Farklı özel / kamu / sivil toplum kurumlarıyla işbirliği yürütmüş
 • Sivil toplum çalışmalarında yer almış ve SKH ve sürdürülebilirlik konularına ilgili
 • Süreç iyileştirme metotları hakkında bilgi sahibi
 • Kalıpların dışında düşünmeyi seven
 • AB projelerinde görev almış ve / veya yürütmüş olmak, eğitim ile ilgili sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve / veya profesyonel olarak çalışmış olmak, tercih sebebidir.
Başvuru

Adayların özgeçmiş ve bir sayfalık niyet mektubunu e-posta konu bölümüne başvurulan pozisyonu yazarak pkocer@incivakfi.org adresine göndermesi gerekiyor.