Etkiniz AB Programı Etkili Rapor Yazma Eğitimi Başlıyor

Etkiniz AB Programı, 27-28-29 Ocak tarihlerinde “Etkili Rapor Yazma” online eğitimi gerçekleştirecek. Teorik ve pratik çalışmalardan oluşan eğitim için son başvuru tarihi 22 Ocak 2021.

Etkiniz AB Programı, STK’lara insan hakları uygulamalarını izlemek, raporlamak ve bulguları doğrultusunda savunuculuk çalışmaları yapmaları için kapasite geliştirme destekleri sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 2021 yılının çevrimiçi ortamda düzenlenecek olan ilk Etkili Rapor Yazma eğitimine dair bilgiler şöyle:

Eğitim Konuları

Etkili Rapor Yazma Eğitimi, teorik ve pratik çalışmalardan oluşan günde 3 saat süren 3 günlük bir eğitim olarak tasarlandı.

Katılımcılara 3 ana başlık altında insan hakları izleme becerilerini geliştirme fırsatı sunuluyor:

 • Raporlamanın gerekleri ve temel unsurları
 • İnsan hakları alanında izleme yapmanın metodolojik standartları ve yöntemleri
 • Farklı hedef gruplar için raporlama
Eğitime Kimler Katılabilir?
 • Sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri eğitime katılabilir.
 • Katılımcıların temsil ettiği sivil toplum örgütünün insan haklarıyla ilgili bir alanda insan hakları izleme çalışma yapması ve planlaması tercih sebebidir.
 • Eğitimin kalitesinin korunması, görüntülü atölye çalışmalarının gerçekleşecek olması ve etkileşimin sağlanması adına, Zoom platformunda gerçekleşecek eğitime “görüntü açık” şekilde katılmayı kabul eden sivil toplum temsilcileri kabul edilecek.
Katılımcılar Nasıl Belirlenir?
 • Eğitime katılım 20 kişi ile sınırlıdır.

Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenir:

 • Başvuru formunun tam olarak doldurulması
 • Başvuru amaçlarının eğitim programı ve Etkiniz AB Programı ile ilgili olması
 • Sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarıyla ilgili çeşitliliğin sağlanması
 • Cinsiyet dengesinin sağlanması
 • Coğrafi dengenin sağlanması

*Tam katılım göstermeyen katılımcılara sertifika sunulmaz.

Nasıl Başvurulur?
 • Eğitime katılmak isteyen STK’ların buradan başvuru formunu en geç 22 Ocak 2021 saat 23:59’a kadar doldurmaları gerekiyor.
 • Başvuru sonuçları en geç 25 Ocak 2021 tarihinde e-posta yoluyla iletilecek.
 • Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecek.