Nirengi Derneği Avukat Arıyor

Nirengi Derneği, İstismar Mağduru Çocuklara ve Bakım Verenlerine Destek Hattı projesi kapsamında çocuk koruma sistemleri ve Türkiye'de istismar vaka takiplerinde deneyimli Avukat ekip arkadaşı arıyor. Son başvuru tarihi 17 Ocak 2021.

Görev ve Sorumluluklar

 • İstismar Mağduru Çocuklara Destek Hattı üzerinden Derneğe ulaşan danışanlar (mağdur çocuk veya bakım verenler) telefon veya yüz yüze iletişim ile bildirim, müdahale, sağaltım aşamalarında yasal danışmanlık sağlamak.
 • Danışanların haklara ve temel güvencelere erişimi konularında danışmanlık sağlamak.
 • Gerekli hallerde dava süreçlerine katılarak vakayı yakından izlemek ve danışmanlık sağlamak.
 • Türkiye’de Çocuk Hakları alanındaki yasal düzenlemeleri yakından takip ederek dernek yönetim kurulunu bilgilendirmek.
 • Danışanların yasal hakları konusunda bilgilendirme yapabilmeleri için proje ekiplerine danışmanlık vermek ve yasal bilgi kapasitelerinin geliştirilmesinde görev almak.
 • Nirengi bünyesinde ilgili kişilerle koordineli olarak vakalarla ilgili güncellenmiş raporları sunmak ve takiplerini yapmak.
 • Vaka dosyalarının ve raporlanmasından ve güncel tutulmasından sorumlu olmak.
 • Standart operasyon prosedürleri ve ilgili belgelerin iyileştirilmesi için geri bildirimde bulunmak.
 • Yukarıda belirtilen görev ve sorumluluklara ek olarak kişinin bilgi ve tecrübelerine bağlı olarak yeni görev ve sorumluluklar eklenebilir.

Aranan Nitelikler

 • Hukuk fakültesi mezunu olmak ve Türkiye’de geçerli avukatlık ruhsatına sahip olmak.
 • Çocuk koruma sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak ve Türkiye’de istismar vaka takiplerinde deneyimli olmak.
 • Çocuk Koruma Kanunu’na hâkim olmak.
 • MS-Office uygulamalarına hâkim olmak.
 • Okuma-yazma-konuşma düzeyinde iyi derecede İngilizce bilmek.
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak.
 • Gönüllü ya da profesyonel olarak daha önce STK’larda çalışmış olmak.
 • T.C. vatandaşı olmak.

Başvuru

Ayrıntılı özgeçmişinizi kariyer@nirengidernegi.org adresine 17 Ocak 2021 tarihine kadar iletebilirsiniz. İşe başlama tarihi 01 Şubat 2021 tarihinden geç olamayacağı için, başvurunuzu bu tarihi dikkate alarak yapmanız gerekiyor.