47 Yaban Keçisi Mahkeme Kararıyla Katliamdan Kurtuldu!

Türkiye’de hayvanların avlanmasına ilişkin çeşitli şehirlerde kamu otoriteleri tarafından alınan av ihalesi kararları, hayvan hakları örgütlerinin çabaları sayesinde iptal ediliyor. Son olarak 17 Haziran’da Antalya ve Isparta’da nesli tehlike altında olan yaban keçisinin 47’sinin öldürülmesi için açılan av ihalesi, mahkeme kararıyla iptal edildi. Mahkeme 7 Aralık’ta aldığı nihai kararla, “bilimsel verilere dayanmadığı ve hukuki olmadığı” gerekçesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın av ihalesini iptal ederek yaban keçilerini katliamdan kurtardı.

Türkiye’de hayvanların avlanmasına ilişkin çeşitli şehirlerde kamu otoriteleri tarafından alınan av ihalesi kararları, hayvan hakları örgütlerini çabaları sayesinde iptal ediliyor. “Av Turizmi Uygulama Talimatı”nın iptali için Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı Salda için Türkiye Grubu’ndan Hediye Gündüz’ün açtığı iptal davasına, hayvan hakları örgütleri, Anadolu Yaban Koyunu, Ceylan, Çengelboynuzlu Dağ Keçisi, Karaca, Melez Yaban Keçisi, Kızıl Geyik, Yaban Keçisi ve Yaban Domuzu gibi pek çok türün öldürülmesini engellemek amacıyla, müdahil olmuştu.

Av ihale kararları iptaline ilişkin son örnek, yine Salda için Türkiye Grubu ve A Platformu’nun yaban keçilerinin katledilmesini önlemek için temmuz ayında Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı açtığı dava oldu. Bu davanın konusunu oluşturan kararı 17 Haziran’da alan Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Bölge Müdürlüğü, nesli tehlike altındaki bir tür olan yaban keçisinin (Capra aegagrus) 13 parti halinde 47’sinin öldürülmesi için av ihalesi açmıştı. Antalya ve Isparta’daki söz konusu “av ihalesine” karşı Salda için Türkiye Grubu’ndan A Platformu Sözcüsü Hediye Gündüz ile Platform katılımcıları Saliha Altın ve Yeşim Vardar tarafından temmuz ayında Isparta İdare Mahkemesi’nde iptal davası açılmıştı. Eylül ayında Mahkeme’nin verdiği yürütmenin durdurulmasının ardından, Ekim ayında Vegan Derneği Türkiye (TVD), Hayvanlara Adalet Derneği (HAD), Yunuslara Özgürlük Platformu, Hayvan Hakları ve İzleme Komitesi (HAKİM) ve Hayvan Hakları ve Etiği Derneği davaya müdahillik başvurusunda bulunmuşlardı.

Uluslararası Koruma Altındaki Yaban Keçilerine Avlama İzni Veren Bakanlık

Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Bölge Müdürlüğü’nün av ihalesi açarak katliamına izin verdiği yaban keçisi (Capra aegagrus), Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) Kırmızı Liste kriterlerine göre, nesli “neredeyse tehdit altında” (NT – near threatened) olan ve Akdeniz bölgesinde “hassas” (VU – vulnerable) durumda oldukları için nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kritik bir tür. Bu nedenle, 1984’ten bu yana Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’nin (Bern 1979) “kesin koruma altındaki türler” Ek-II Listesi’nde yer alıyor. Dolayısıyla yaban keçilerinin her türlü kasıtlı yakalanması, alıkonması ve kasıtlı öldürülmesi yasak olduğu gibi, canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti yasağa tabi.

Yaban keçileri ayrıca iç mevzuat dahilinde bakanlığın koruma altına aldığı hayvan listesinde yer alıyor. Buna karşın, “kırsal kalkınmaya destek” amacıyla Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından av turizmi kapsamında avlanmasına izin veriliyor.