CİSST Hukuk Sorumlusu Arıyor

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) İstanbul'da bulunan ofisinde görevlendirmek üzere iletişim sorumlusu arıyor. Son başvuru tarihi 11 Aralık 2020 Cuma.
Görev ve Sorumluluklar
 • Çalışan sözleşmeleri, hizmet ve mal alım sözleşmeleri ile dernek faaliyet alanını ilgilendiren sözleşmelerin hukuki uygunluğunu sağlamak konusunda ekibe destek vermek; satın alımlar için şablon sözleşmeler hazırlayarak sözleşmelerin hukuki açıdan dikkat gerektiren noktalarını detaylandırarak diğer çalışanları yönlendirmek,
 • CİSST’in yapacağı yerinde izleme faaliyetlerine, hapishane ziyaretlerine katılmak ve izleme raporları hazırlamak,
 • İnfaz süreçlerine dair yasaları ve yönetmelikleri takip etmek ve bunlara dair çalışanlara bilgi vermek,
 • Gerekli durumlarda, hukuki boyutunun değerlendirilmesi için, alana dair bilgi notları ve başvuru taslakları oluşturmak,
 • Emsal dava ve kararları takip ederek ekiple paylaşmak,
 • Alanı ile ilgili toplantı, konferans ve seminerlere katılmak,
 • CİSST Gönüllü Avukat Ağı’nın organizasyon ve iletişimini sağlamak,
 • Avukatlardan oluşan inisiyatif, oluşum, organizasyon ve barolarla ilişkileri sağlamak,
 • Adli ve idari süreçlerde vekil sıfatıyla sürece dahil olmak; stratejik dava takibi yapmak,
 • Çalışanların alana dair hukuki sorularına yanıt vermek, gerektiğinde buna dair toplantılar düzenlemek.
Aranan Nitelikler
 • MS Office Programlarına ileri derecede hâkim olmak,
 • İnfaz hukuku başta olmak üzere insan hakları hukuku ve ceza hukuku alanlarında çalışma deneyimi ya da ilgisi olmak,
 • Dernekler hukuku mevzuatına genel hatlarıyla hâkim olmak (tercihen),
 • İdare hukuku alanında dava takibi/idari başvuru yolları deneyimi olmak (tercihen),
 • Hak temelli sivil toplum örgütünde hukuk sorumlusu olarak çalışmış ya da kurum içi hukuk danışmanı olarak çalışma deneyimi olmak (tercihen),
 • İnsan hakları, dernek ilke ve hedefleriyle uyumlu çalışmak,
 • Farklı gruplara önyargısız davranabilmek ve her türlü ayrımcı tutumdan uzak davranmak,
 • Yazılı ve sözlü anlamda güçlü iletişim becerilerine sahip olmak,
 • Gerektiği durumlarda inisiyatif almak, genel işleyişte takım çalışmasına yatkın olmak,
 • Geri bildirime açık olmak,
 • Dikkatli ve düzenli çalışmak, iş takibi yapabilmek, yüksek organizasyon becerisine sahip olmak,
 • Sonuç odaklı, problem çözme yaklaşımıyla hareket etmek,
 • CİSST’in ilke, değer ve politika belgelerine uyumlu çalışmak
Başvuru

Adaylar 11 Aralık Cuma 2020 tarihine kadar özgeçmiş ve niyet mektuplarını, önceki iş deneyimlerinde birlikte çalışmış oldukları iki koordinatörün/süpervizörün/yöneticinin referans bilgileriyle birlikte konu kısmına “Hukuk Sorumlusu” yazarak info@cisst.org.tr adresine gönderebilir.