CŞMD’nin Çocuk ve Ergen Odağında Cinsel Haklar Podcast Serisi Yayında!

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin Mayıs ayından beri yayınladığı Çocuk ve Ergen Odağında Cinsel Haklar isimli podcast serisi çocukların evlilik yoluyla cinsel istismarını, bütüncül ve çocukların insan haklarını merkezde tutarak tartışmayı amaçlıyor.

Bu podcast serisi, Derneğin cinsel şiddet ve çocuk politikalarına yaklaşımda ortaklık kurduğu beş uzmanın katılımıyla 30’ar dakikalık soru-cevap şeklinde yürütülüyor.

Podcast serisinin ilk bölümünde Avukat Aslı Karakaş ile; çocukların cinsel istismarı hukuki çerçevede konuşuluyor.

İkinci bölümde Hümanist Büro’dan Avukat Seda Akço ile çocukların evlilik yolu ile istismarı konusunda göz ardı edilen ergen cinselliği ve flört hakkı üzerine konuşuluyor.

Üçüncü bölümde Seksolog Rayka Kumru ile kapsamlı cinsellik eğitimi ve çocuğa yönelik cinsel istismara karşı koruyucu-önleyici rolünü tartışılıyor.

Dördüncü bölümde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Başar ile cinsiyet kimliği çeşitliliği, eşitsizlik ve şiddete değiniliyor.

Serinin son bölümünde Çocuk Hakları Aktivisti Ezgi Koman ile çocuk hakları savunuculuğunda kullanılan dil, yaklaşım ve medyanın rolünü konuşuldu.

 

Etiketler