Türkiye’de İlk Kez Kutlanacak Olan Paylaşma Günü Sivil Topluma Ne Vaat Ediyor?

Türkiye’de bu yıl ilk kez 1 Aralık 2020’de Paylaşma Günü kutlanacak. Giving Tuesday adıyla küresel düzeyde kutlanan uluslararası kolektif bağışçılık kampanyasının Türkiye versiyonu, Paylaşma Günü adıyla bu yıldan itibaren Türkiye’de de uygulanacak. Ülke koordinatörü olması nedeniyle Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) tarafından yürütülecek olan Paylaşma Günü kampanyası, Türkiye’de bağışçılığı ve gönüllüğü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Pandemi koşullarında dayanışma ihtiyacını çok daha yoğun hissettiğimiz günlerde, her katılımcı paylaşmayı istediği (maddi, nakdi destek ya da uzmanlık gönüllülük gibi) şey ile 1 Aralık 2020’de Paylaşma Günü’ne katılım sağlayabilir.

Paylaşma Günü Nedir?

 • Paylaşma Günü, Bağışçılık Günü ya da Hayırseverlik Günü olarak da adlandırılabilir.
 • Küresel olarak yaklaşık 70 ülkede eşzamanlı kutlanan ve her ülkede farklı uygulanan bir gün ve kampanya Giving Tueasday’in Türkiye versiyonu olan Paylaşma Günü.
 • Paylaşma Günü çok büyük ölçekli bir çevrimiçi kampanya; ek olarak çevrimdışı aktiviteleri de içerecek ancak pandemi koşullarında çevrimdışı faaliyetler daha sınırlı ve küçük ölçekli olacak.
 • Paylaşma Günü büyük bir çatı kampanya; bağışçılık ve gönüllük yapan her paydaşın dahil olabileceği bir gün.
 • Çok sayıda ve farklı paydaşın bir araya gelerek bağışçılığı ve gönüllülüğü kutladığı bir kampanya olmayı amaçlayan bir gün.
 • Asıl hedef, bağışcılığın ve gönüllüğün gelişmesi ve yaygınlaşması.
 • Bireyler için Paylaşma Günü, bağışçılık kültürünü yaygınlaştırmak için farkındalık yaratmalarına olanak sağlayabilir.
 • İlki bu sene yapılacak olan Paylaşma Günü her yıl devam eden bir faaliyet olacak.
 • Tüm paydaşların birbiriyle ilişkide olduğu bir kampanya süreci ile yürütülecek olan Paylaşma Günü’nde her katılımcının birlikte üreteceği her faaliyete olanak sunuyor.
 • Paylaşma Günü kampanyasında bir hiyerarşi yok, tüm paydaşlarla ilişkide olunarak yürütülecek bir kampanya olacak.
 • Bireyler, bağışçılık kültürünün yaygınlaştırılması için Paylaşma Günü’ne dahil olabilir; seçtikleri bir STK’ya zamanlarını ayırarak ya da uzmanlıkları ile diledikleri STK’ların görünürlüklerini artırmalarına destek olabilirler.

Paylaşma Günü’ne Kimler Katılabilir?

 • Herkes katılabilir; her kişi ve kurumun katılımına açık.
 • STK’lar, özel sektörler ve bireylerin katılımına açık.
 • Gelecek yıl yerel örgütlenmeler de eklenecek.

Paylaşma Günü’ne Nasıl Katılınır?

Her kişi ve kurum Katılım Formu’nu doldurduktan sonra Paylşam Günü’ne dahil olabilir.

Sivil Toplum Neden Paylaşma Günü’nde Yer Almalı?

 • Paylaşma Günü 1 Aralık 2020’de kutlanacağı için, yılbaşı öncesi hayırseverliğe dair farkındalık artırmada STK’ların rol üstlenmesini sağlar.
 • Katılan STK’ların küresel bir hareketin parçası olmasını sağlar.
 • Bireysel bağışçıları iletişimi ve yeni bağışçılar bulmayı sağlarken; kaynak geliştirme faaliyetlerine sağlayacağı aynı zamanda var olan bir çalışmayı da başkaları ile paylaşma avantajı sunuyor.
 • Paylaşma Günü sadece bir kaynak yaratma faaliyeti değil, her STK, bugünü bağışçı ve gönüllerine ve tüm paydaşlarına “teşekkür etmek” için bir gün olarak da değerlendirilebilir.
 • Paylaşma Günü’ne katılan STK’lar, bugün vesilesiyle öne çıkarmak istedikleri mesajı daha geniş kitlelere yaygınlaştırmasına destek verebilirler.
 • Yürütülecek iletişim kampanyasına dahil olarak ve sosyal medyada yenilikçi yönetmeleri kullanarak STK’ların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlar.
 • Paylaşma Günü bir ‘kuruluş-tüzel kişilik’ olmadığı için, Paylaşma Günü web sitesi üzerinden bağış toplanamaz ve dağıtılamaz ancak her STK, Paylaşma Günü vesilesiyle görünürlüğünü artırarak, kendi web sitelerine yönlendirecekleri kullanıcılar ile kaynak geliştirmede bu kampanyaya dahil olmaktan fayda sağlayabilir ve kendi web sitesi üzerinden bağış toplayabilirler.
 • Sadece STK’lar değil özel sektör kuruluşları da Paylaşma Günü’ne katılarak, bağışçılığı, gönüllüğü ve içinde STK’ların da yer aldığı KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştırabilir.
 • Küresel düzeyde bugün vesilesiyle başlayan pek çok özel sektör- sivil alan iş birlikleri var; STK’lar bugün vesilesiyle yeni özel sektör işbirlikleri kurma fırsatı yakalayabilir.
 • Paylaşma Günü’ne kayıt yaptıran her kurum, Paylaşma Günü logo ve diğer tanıtım materyallerini kullanarak kampanyada görünürlüğünü artırabilir.

Paylaşma Günü TÜSEV’in Kampanyası Mı?

 • Giving Tuesday adıyla küresel düzeyde kutlanan uluslararası kolektif bağışçılık kampanyasının Türkiye’ye uyarlanması olan Paylaşma Günü’nün ülke koordinatörlüğü TÜSEV üstleniyor.
 • Özetle, TÜSEV paylaşma gününün yürütücüsü konumunda ancak TÜSEV’in yanı sıra çok geniş bir paydaş kitlesi Paylaşma Günü’nü destekliyor.
 • TÜSEV : “Hayalimiz hepimizi birleştiren bir gün olması; herkes bugün bir araya gelsin, kendi dilediği şekilde (bağış veya gönüllülük yapma, uzmanlığını paylaşma ya da farklı bir şekilde olabilir )bir cömertlik yapsın”
 • TÜSEV: “Dayanışmayı ve bu toplumun bir parçası olduğumuzu hatırladığımız bir gün olsun. “Herkesin daha duyarlı ve cömert olmayı deneyimlediği bir gün olsun.”
 • TÜSEV, bu kampanyada tüm paydaşlarla birlikte Türkiye’de Paylaşma Günü’nün bağışçılık günü olarak kutlanması için gerekli olan idari ve teknik altyapıyı sağlayacak.
 • TÜSEV, kamuoyu ve tüm paydaşlar arasında Paylaşma Günü’nün yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütecek.
 • TÜSEV, Paylaşma Günü’ne katılan tüm paydaşları,1 Aralık’a dek kampanyadan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için hazırlık sürecinde ihtiyaç duydukları desteği verecek.
 • TÜSEV, Giving Tuesday adlı global kampanyanın iyi örneklerini takip ederek katılımcı paydaşlar arasında yaygınlaştıracak.

1 Aralık Paylaşma Günü’ne Dek Ne Yapmalı?

TÜSEV kapsamlı bir iletişim kampanyası hazırladı.

 • 1 Aralık’a dek her hafta Hazırlık Toplantıları düzenlenecek; kuruluşlar kampanyada dahil olurken, TÜSEV ekibinden destek isteyebilecekleri katılıma açık toplantılar olacak.
 • 1 Aralık’taki tüm iletişimi TÜSEV yönlendirecek. Birlikte çalışma teknik destek konusunda TÜSEV Paylaşma Günü ekibi olarak destek verecek.

Paylaşma Günü ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.