Herkes İçin; Temiz ve Adil Gıda…

28 Eylül 2020
Alt orta sınıf ve altındaki gelir düzeylerine sahip kesimlerin "Temiz Gıda"ya ulaşmasını sağlamak ve "Adil Gıda" boyutunu yaygınlaştırma yönünde çalışmalar yaptıklarını belirten Doğu Antalya Gıda Topluluğu'ndan  Güven Güven, insanların üreticilerle daha yakın ilişkiler kurmasının önemli olduğunu söylüyor.

Güven GüvenGüven Güven, Doğu Antalya Gıda Topluluğu (DAGT)’nun, temiz ve adil gıdanın yaygınlaştırılmasına destek olmak amacıyla kurulmuş Antalya’daki Gıda Topluluklarından biri olduklarını ifade ederken, ”Topluluk, kendine has dinamikleriyle oluşturduğu gönüllü işgücü ile çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bunların başında -Pandemi öncesinde ortalama iki ayda bir gerçekleştirdiği- Gıda Dağıtım Günleri ve yeryüzü sofraları gelir. Antalya Gıda Topluluğu olarak başladığı ve daha sonra bu topluluğun Antalya’nın konumuna göre ikiye ayrılmasıyla kurulan bir oluşum olması itibariyle neredeyse dört yaşına gelmiştir. Topluluktan, resmi tanınırlık kaygısı gütmeden iç dinamikleri ve dayanışma ruhuyla “temiz ve adil gıda” kavramları etrafında buluşan gönüllü bir toplamın ortamı olarak bahsetmek uygun olabilir. Açıklığı ve hiyerarşisiz yatay bir yapılanmayı ilke edinmekteki çabası topluluğu pek çok oluşumdan ayıran en önemli özelliklerindendir.” dedi.

Güven, topluluğun nasıl oluştuğu, neden bu oluşuma ihtiyaç duyulduğu sorusuna ise, “Temiz ve adil gıdaya duyulan ihtiyaç konusunu biraz açmak gerekir: Yeryüzüyle insanlığın kurduğu en organik bağlardan olan gıdaya ulaşma / ulaşamama hâli, giderek daha çok hâkim biçimler üzerinden tekleşmekte / tekilleşmektedir. Bunda endüstriyel gıda devlerinin payı büyüktür. Endüstriyel Gıda Sektörünün doğayı sömüren yaklaşımları neticesinde meydana gelen veya artmakta olan çevresel tahribat, sağlık sorunları, yoksulluk, yoksunluk halleri gibi pek çok sorunla neredeyse yaşamın her anında karşılaşmaktayız. Buna karşın, geleneksel ya da yenilikçi alternatiflere yönelimlerin meydana gelmesini de -doğal olarak- görmek mümkündür. Bu yönelimlerin oluşum aşamasında daha “adil” daha “temiz” bir gıda arayışı öne çıkmaktadır. İşte bu, yönelimlerin / arayışların artmasıyla beraber Gıda Topluluklarının kurulmasına ve artmasına şahit olmaktayız. DAGT, adil ve temiz gıdaya ulaşma noktasında bir aracı olarak insanların üreticilerle daha yakın ilişkiler kurmasına, market / manav / süpermarket gibi aracılı gıda tedarik sistemlerinden mümkün olduğunca sıyrılıp doğayı sadece bir sağlayıcı olarak gören anlayıştan vazgeçebilmek adına varlığını sürdürmeye devam ediyor.” yanıtını veriyor.

Güven, çalışmalarının organizasyonundan söz ederken, ürettiği fikirler ve eylemleriyle yürüttüğü çalışmalarda dayanışma ruhuna örnek sayılabilecek refleksler göstermek konusunda iyi işleyen bir mekanizmaya sahip olduklarını ve genel olarak mail grubu üzerinden iletişim kurduklarını belirtip, ”Sosyal medyada bir görünürlük hedefi olmasa da faaliyetleri ve çağrılarıyla sosyal mecralardan da katıldığı veya yürüttüğü faaliyetlere rastlayabiliriz. Yürüttüğü faaliyetlerde en yoğun hareketliliğini yine gıda dağıtım organizasyonu sürecinde yaşamaktadır. Topluluk bu dağıtım sürecinde ihtiyaç duyulan işgücünü gönüllü dayanışma esasıyla yürüterek hareket etmektedir.” dedi.

Güven, “Temiz Gıda”ya alt orta sınıf ve altındaki gelir düzeylerine sahip kesimlerin de ulaşmasını sağlayarak bu noktada “Adil Gıda” boyutunu da yaygınlaştırma yönünde çabalarının sürmekte olduğunu belirtirken, ”DAGT bu aralar, Pandemi dönemine girilmesiyle ara verilen Gıda Dağıtım Günlerini, “yeni normal” diye tabir edilen süreçten etkilenmeyecek bir forma sokacak yöntemler ve hareket tarzlarını hayata geçirerek topluluğun faaliyetlerine devam etmeye yoğunlaşmış durumda.” dedi.

Etiketler