Kalkınma Atölyesi’nin Göç Yollarında Görülmeyen Hayatlar Raporu Yayınlandı

Kalkınma Atölyesi’nin 16 yıldan bu yana sürdürdüğü çalışmaların sonuncusu olan ve Göç Yollarında Görülmeyen Hayatlar adlı Suriyeli göçebelere ilişkin mevcut durum ve ihtiyaç analizi raporu yayınlandı. Rapor, göçebe mülteci topluluklara sağlanan insani yardımın artırılması ihtiyacına dikkat çekiyor.

Göç Yollarında Görülmeyen Hayatlar araştırma raporu Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde yaşayan Suriyeli göçebe ve yarı-göçebe mülteci topluluklar ile göçmen gezici mevsimlik tarım işçilerinin sosyo-ekonomik koşullarına ve insani ihtiyaçlarına ışık tutmayı amaçlıyor.

Göç Yollarında Görülmeyen Hayatlar’da sunulan araştırma bulgularını oluşturan veriler, Aralık 2019 ile Nisan 2020 arasında, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa illerindeki 20 mahallede ve Adana Ovası’ndaki geçici çadır yerleşimlerinde gerçekleştirilen bir “durum belirleme” çalışması vasıtasıyla elde edildi.

Araştırma raporu ile birlikte, göçebe ve yarı-göçebe mülteci topluluklar ile göçmen mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarına yönelik yeni insani yardım programlarının geliştirilmesini desteklemek için yürütülebilecek hak temelli savunu çalışmalarını kolaylaştırmayı amaçlayan bir Savunu Stratejisi çalışması, araştırmanın odağını oluşturan toplulukların yerleşim alanları ile yerel olarak sunulan insani yardım ve koruma hizmetlerini detaylandıran büyük ölçekli haritalar ve detaylı çizimler ve araştırmanın saha çalışmaları sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan bir Fotoğraf Albümü de yayınlandı.

Göç Yollarında Görülmeyen Hayatlar adlı rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Araştırma raporuna ve raporla birlikte yayımlanan diğer çalışmalara ise buradan ulaşabilir, basılı yayınların adresinize gönderilmesini Kalkınma Atölyesi iletişimlerinden talep edebilirsiniz.