İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM)

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM), Türkiye’de iltica ve göç konularını çalışan bağımsız bir araştırma merkezinin yokluğunun yarattığı boşluğu doldurmak için; bir grup akademisyen, araştırmacı, gazeteci ve insani yardım kuruluşu çalışanları tarafından bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir dernek olarak; 2013 yılında kurulmuştur. Kuruluşumuzun amacı; uluslararası mülteci hukuku ve ilkelerinin tüm dünyada geliştirilmesine katkıda bulunmak, söz konusu hukuki kurallar ve ilkelerin Türkiye’de etkin bir biçimde uygulanmasını teşvik etmektir. Konuyla ilgili akademik çalışmalar yapmak, yapılan akademik çalışmaları desteklemek, veri tabanları oluşturmak, kamuoyunda farkındalık çalışmaları yapıp, eğitimler düzenleyerek ağlar kurmak ve derneğin temel faaliyetlerini oluşturmaktadır.

İlgili İçerikler