Denge Denetleme Ağı: Anadolu Siyasi Tarihinde Denge ve Denetleme Tartışmaları

Denge Denetleme Ağı’nın (DDA) Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ile birlikte gerçekleştireceği Anadolu Siyasi Tarihinde Denge ve Denetleme Tartışmaları başlıklı çevrimiçi seminer serisi 10 Eylül’de başlıyor.

DDA’nın bu toprakların geçmişine ve bugününe ilişkin yeni bir sorgulama amacıyla üç yıl önce başlattığı Anadolu Siyasi Tarihinde Denge ve Denetleme Tartışmaları, çevrimiçi seminerler ile devam ediyor.

Siyasete ilişkin tartışmalarda sıkça kullanılan “denge ve denetleme mekanizmaları”, “kuvvetler ayrılığı”, “yetkilerin sınırlanması”, “hukukun üstünlüğü” gibi kavramlar, dünyanın başka yerlerinden Anadolu’ya gelmiş “ithal” kavramlar mı?

Öyleyse, Anadolu’da hüküm sürmüş ve gücü mutlak kabul edilen imparatorları, kralları, sultanları yetkilerini sınırlamak zorunda bırakan dinamikler nelerdi?

Anadolu Siyasi Tarihinde Denge ve Denetleme Tartışmaları webinar serisinde bu sorulara sadece tarih biliminin bir uğraşı olarak değil, aynı zamanda bugünün siyasi ve toplumsal sıkışmışlıklarını daha iyi anlamak ve çözüm üretmek niyetiyle bakarak yanıt aranacak.

Çevrimiçi seminer serisinin “Dünya Tarihi Perspektifi ve Mutlak İktidarın Kısıtlanması Bağlamında Avrasya’nın Entellektüel, Siyasi ve İktisadi Dinamikleri” başlıklı ilk oturumunda, Sabancı Üniversitesi İPM DirektörüProf.Dr. Fuat Keyman, Bonn Üniversitesi Ortadoğu ve Asya Çalışmaları Enstitüsü’nden Dr. Evrim Binbaş ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Prof.Dr. Huricihan İslamoğlu, Onur Kalkan’ın moderatörlüğünde geçmişe ve bugüne ilişkin bir tartışma yürütecekler.

Webinara buraya tıklayarak kayıt yaptırabilirsiniz.

Prof. Dr. Fuat Keyman – Sabancı Üni. İPM Direktörü
Dr. Evrim Binbaş – Bonn Üni. Ortad. ve Avrasya Çalışmaları Ens.
Prof. Dr. Huricihan İslamoğlu – Boğaziçi Üni. Tarih Bölümü
Moderatör: Onur Kalkan

Tarih: 10 Eylül 2020, Perşembe
Saat: 16.00