Etkiniz’in İnsan Hakları İzleme Eğitim Portalı Açıldı

STK’lara insan hakları alanında izleme çalışmaları tasarlama ve uygulama desteği sağlayan Etkiniz AB Programı, İnsan Hakları İzleme Eğitim Portalı’nı kullanıma açtı. 15 Ağostos’ta açılan eğitim portalına egitim.etkiniz.eu adresinden ulaşılabiliyor.

Eğitim portalında insan hakları izleme çalışmalarını desteklemek amacıyla oluşturulan temel eğitim setleri yer alıyor.

Ücretsiz olarak erişime açılan portalda ilk aşamada 3 eğitim seti yer alıyor :

  • İnsan Hakları İzlemeye Giriş (Dr. İdil Işıl Gül)
  • Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları (Doç Dr. Ulaş Karan)
  • Kanıt Temelli Kampanyacılık (Buket Atlı)

Kullanıcı profili oluşturarak kayıt yaptırdıktan sonra, bu üç eğitim setlerinden her birine ya da tümüne kayıt yaptırarak tamamlayanlar, katılım sertifikası almaya hak kazanıyor.  İnsan Hakları İzleme Eğitim Portalı, daha sonra farklı kurs içerikleriyle güncellenecek.

Erişime açık olan üç eğitim setinin tamamında sunumların yanında video, görsel, test ve tartışma içeriklerini bulabilirsiniz:

1- İnsan Hakları İzlemeye Giriş- İdil Işıl Gül

Bu eğitim setinde Dr. İdil Işıl Gül insan hakları izlemenin temellerini sizlerle paylaşıyor. İki bölümden oluşan eğitim modülünün ilk bölümünde insan hakları izlemeye temel oluşturan hukuki kavramlar ve mevzuata dair bilgilere, ikincisinde ise insan hakları izlemenin temel işlevleri ve adımlarına ulaşabileceksiniz.

2- Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları- Ulaş Karan

Bu eğitim setinde Doç Dr. Ulaş Karan uluslararası insan hakları mekanizmalarıyla ilgili temel bilgileri sizlerle paylaşıyor. Üç bölümden oluşan eğitim modülünün her bir bölümünde mevcut denetim mekanizmalarının nasıl işlediği, STÖ’lerin bu mekanizmaların işleyişine nasıl katkı sunabileceği ve bu noktada nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılıyor.

3- Kanıt Temelli Kampanyacılık- Buket Atlı

Bu eğitim setinde Buket Atlı savunuculuk ve kampanyacılık ile ilgili temel bilgileri sizlerle paylaşıyor. Dört bölümden oluşan eğitim modülü test ve video içerikleriyle destekleniyor.

Portalla ilgili kullanım detaylarına buradan ulaşabilir; eğitim setlerine ilişkin güncel bilgiyi Etkiniz web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.