Jean Monnet Burs Programı ile Avrupa’da Eğitim Fırsatı!

Türkiye'nin en prestijli burs programlarından Jean Monnet Burs Programı yaklaşık 30 yıldır kamu, özel sektör ve akademik dünyada verdiği burslarla AB uyum sürecini destekliyor. 

1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu arasında yapılan bir anlaşma ile hayata geçirilen Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin en köklü̈ projelerinden biri olarak, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile iş birliği içerisinde yürütülüyor.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde eğitim imkânı sağlayan Jean Monnet Burs Programı ile Türkiye’nin AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi insan kaynağı güçlendirilmekte, böylece müktesebatın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşmasına katkı sağlıyor. Gerek kamu ve özel sektörde gerekse akademik dünyada özellikle AB uyum sürecini destekleyecek nitelikli iş gücünün oluşması desteklenmekte, böylelikle AB uyum sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor. Bursiyerlerin eğitim aldıkları alanda yetkinlikleri artmakta, AB’nin isleyişi ile ilgili bakış̧ açıları genişlemekte. Aynı zamanda, AB üyesi ülkelerde geçirilen sürede karşılıklı önyargıların aşılmasına da kaktı sağlanıyor. Jean Monnet Burs Programı ile ayrıca, Türkiye-AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun gelişmesi desteklenmekte, ülkelerarası akademik ilişkiler gelişmekte, Türk ve Avrupalı meslektaşlar arasında köprüler kurulmaktadır.

Program kapsamında, bursu almaya hak kazanan bursiyerlere, en az 3 en fazla 12 aylık bir süre boyunca AB üyesi ülkelerde bulunan bir üniversite veya üniversiteye eşdeğer bir kuruluşta araştırma veya lisansüstü̈ eğitim yapma hakkı tanınıyor. Burslar, ülkemizin AB’ye uyum süreci kapsamında, AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis edilmekte. Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerindeki önceliklere bağlı olarak çalışma alanları belirli dönemlerde güncelleniyor.

Türkiye’nin en uzun soluklu projelerinden biri olan programdan bugüne kadar iki binin üzerinde kişi AB ile ilgili konularda akademik çalışmalar yapma imkânına sahip oldu. Programdan Türkiye’de kamu sektöründe ya da özel sektör kuruluşlarında çalışanlar; Türkiye’deki üniversitelerde akademik ya da idari personel olarak görev yapanlar ile lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olarak öğrenim görenler faydalanabilmekte. Burs kapsamında okul ücreti, yeme-içme, konaklama ve ulaşım masrafları gibi yaşam giderleri ve taşınma için bir defaya mahsus vize, sağlık sigortası gibi masraflar için sabit ödenek karşılanmaktadır.

Jean Monnet Burs Programı başvuru dönemi her sene değişiyor ve yaklaşık iki ay boyunca başvurular açık kalıyor. 

Detaylı bilgi için internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.