Pandemiyle Mücadelede Yeni Proje: Türkiye COVID-19 Ortak Akıl Platformu

Sesli Dosya'da bu hafta 27 Nisan’da lansmanı yapılan salgın ile mücadelede yenilikçi çözüm ve uygulamalar geliştirecek girişimlerin hayata geçmesini hedefleyen Türkiye COVID19 Ortak Akıl Platformu'na mercek tutuluyor.

COVID-19 krizlere yenilikçi çözüm bulma çabalarını hızlandıran pek çok yeni girişimin hayata geçmesine vesile oluyor. 27 Nisan’da lansmanı yapılan Türkiye COVID19 Ortak Akıl Platformu, salgın ile mücadelede yenilikçi çözüm ve uygulamalar geliştirecek girişimlerin hızla hayata geçmesini hedefleyen en yeni online girişim hızlandırma programı.

Aralarında Habitat Derneği, ODTÜ Teknokent ve Havelsan gibi Türkiye’nin çeşitli kentlerinden 60 paydaş kurumun yer aldığı platform,  paydaşları tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak nitelendiriyorlar.

Birkaç gün süren hızlandırma programları ile hackathonlardan farklı olarak COVID19 Ortak Akıl Platformu’nun programı üç hafta sürecek; program kapsamındaki eğitim ile webinerlerin bazı bölümleri genel katılıma açık olacak.

Sesli Dosya’da platformun oluşmasına ön ayak olanlardan biri olan akademisyen ve girişimci Dr. Bülent Gümüş ile, platformun amacı, eğitim süreci ve girişimcilere önerileri konuşuldu. Türkiye’de işbirliği kültürünün zayıf olmasına rağmen Koronavirüs ile mücadelede çeşitli sektörlerden kurumların bir araya geldiğini belirten Gümüş,  “Amacımız COVID-19 ile mücadelede ortak aklı ortaya çıkarmak” diyor ve “ ayakları yere basan, orijinal fikir” sahibi girişimcileri platforma katılmaya davet ediyor.