KA.DER Genel Koordinatör Arıyor

KA.DER, Genel Yönetim Kurulu’na bağlı olarak İstanbul’daki Genel Merkez ofisinde çalışmak üzere Genel Koordinatör arıyor.
Temel Sorumluluklar
 • Genel Yönetim Kurulu (GYK)’nın aldığı kararları proje ve ofis ekiplerine iş bölümlerine göre dağıtmak ve uygulanmasını sağlamak, iş ve faaliyet takvimini takip etmek
 • Fon başvurularını değerlendirmek, uygunluğuna GYK ile karar vermek ve başvuru prosedürlerini tamamlamak
 • Çalışma ekibi ile GYK arasındaki koordinasyonu sağlamak * Projeler hakkında GYK ve paydaşlara bilgi vermek, sözcü olmak
 • KA.DER’in dönemsel bütçesini oluşturmak ve yönetmek. Genel Başkan ve Sayman’ı bu konularda düzenli bilgilendirmek
 • KA.DER’in iç idari işleyişinden sorumlu olmak
 • Genel Kurul’a sunulan, iki yılda bir düzenlenen faaliyet raporunu oluşturmak
 • Derneğin olağan Genel Kurul toplantılarını ekiple birlikte organize etmek
 • Potansiyel partnerlere ulaşmak ve network oluşturmak
 • Network geliştirme amacı ile ilgili organizasyonlarına katılmak, işbirliği geliştirmek
 • Proje ziyaretlerini yapmak
 • Dernek kurulları ve üyeler arasındaki etkileşim ve iletişimi sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürütmek
 • GYK gündemlerinin belirlenmesi için gündem, projeler ve dernek işleyişi ile ilgili geri bildirimler vermek
 • Donörlerle ilişkide ilk adım olmak, proje için başvuruyu yapmak, başvuruyu takip etmek, fon alım sürecini takip etmek ve proje onaylandığında proje işlerini proje koordinatörüne teslim etmek
 • Tüm ofis ve proje çalışmalarının KA.DER tüzüğüne, vizyon-misyon ve değerlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak
 • Derneğin genel risk ve kriz yönetimini sağlamak
 • Çalışanların oryantasyon ve eğitim süreçlerini ekiple birlikte yürütmek
 • İç denetim, bağımsız denetim ve diğer denetim süreçlerinin koordinasyonu
 • Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne yıllık verilen beyanname dahil tüm gerekli bildirimleri yapmak
Bilgi/Beceri/Deneyim
 • 3+ yıl STK ya da benzeri kurumlarda, tercihen kadın ve siyaset konularında çalışma ve ekip yönetimi deneyimi
 • Çok iyi düzeyde İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerisi
 • Üniversite mezunu (tercihen eğitim bilimleri, psikoloji, sosyoloji, felsefe, siyaset bilimi, işletme gibi sosyal bilimler alanlarından mezun olmak)
 • İyi düzeyde MS Office bilgisi Kişisel Özellikler/Yetkinlikler
 • Güçlü iletişim becerisi ve müzakere yeteneği
 • Hızlı ve etkin karar verme
 • Sabırlı ve empatik olma
 • Ekip yönetimi ve çalışmasında yetkin, çözüm odaklı ve proaktif
 • İç ve dış paydaşlara karşı kurumu temsil etme becerisi
 • Liderlik becerileri gelişmiş
Tercih sebebi nitelikler:
 • Bir kadın hakları örgütünde gönüllü veya profesyonel olarak çalışmış olmak
 • Kadın hareketinde aktif olmak veya buna istekli olmak
 • İzleme ve değerlendirme konusunda deneyimli ve bilgili olmak
 • Kurumsal kapasite geliştirme konusunda deneyimli ve bilgili olmak

Çalışma Saatleri: Hafta içi 09:00-18:30 (ihtiyaç durumunda hafta sonu çalışma olabilir)

Başvuru Süreci:

İlgilenen adayların Türkçe özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını “Genel Koordinatör” başlığı ile kader@kader.org.tradresine göndermeleri gerekmektedir. Sadece ön elemeyi geçen adaylar ile iletişime geçilecektir.