Sağlıklı Bireyler Ve Topluluklar Mesele Süreci Başvuruları Başlıyor

Türkiye genelinden liseli ve üniversiteli gençlerle birlikte, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı odağa alınan proje kapsamında  Covid-19 sonrası aciliyeti ön plana çıkan, Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam (Health and Wellbeing) amacı gündeme alınıyor. ''Salgın gibi olağanüstü durumlar, insan toplulukları üzerinde birtakım kaygı, korku, üzüntü, stres ve depresyon gibi olumsuz psikolojik tepkilere sebep olabilir, iyi olma hali (wellbeing) ve sosyal bağlar zedelenebilir. Belirsizlik zamanlarında motive olmak, zihinsel ve bedensel bağışıklığı sağlamak, kolektif gücün farkına varmak zorlaşabilir. İçinde bulunduğumuz bu kaotik süreçte iyi olma halimizi korumak ve sosyal bağlantılarımızı güçlendirmemiz ise son derece kritik.'' Sağlıklı Bireyler ve Topluluklar mesele sürecindeki amaçlar; – Bireylerin dayanıklı ve iyi olma hali – Toplumsal dayanışma ve komünite bilinci alt başlıklarında yer alan sorunlar için Türkiye genelinden gençlerin bir araya gelerek dayanışma içinde çözüm sürecinin bir parçası olmalarını sağlamak. Gençler mesele sürecinde; sosyal inovasyonun temel prensipleri olan sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, eşitlik gibi kavramları içselleştirirken insan odaklı tasarım metodolojisini takip ederek atölyelere katılacaklar ve uzman mentor ağı desteği ile sosyal fayda odaklı çözüm fikirleri geliştirecekler. 4 haftalık online mesele sürecine katılmak için son başvuru tarihi 28 Mayıs. Detaylar ve başvuru için buraya tıklayabilirsiniz. https://twitter.com/mzorluvakfi/status/1263837434841903107?s=20

İlgili İçerikler

WordPress › Hata