Yereliz Derneği, İklim Değişikliği ile Mücadelede Türkiye’den İyi Uygulama Örnekleri Arıyor

Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği hazırlamakta olduğu İklim Değişikliği ile Mücadelede Yerelden İyi Örnekler Kitabı için Türkiye'den iyi uygulama örneklerini araştırıyor. Sizin de kendi yerellerinizden bildiğiniz kitapta mutlaka olmalı denilen örnekler varsa paylaşabilirsiniz. Örneklerin belediye tarafından geliştirilmiş/uygulanıyor olması gerekirken, sivil toplum ve belediye işbirliği ile oluşturulmuş uygulamalar da önerilebilir.

İklim değişikliğinin etkisi sıcaklıklardaki artıştan ibaret değil, kuraklık, seller, şiddetli kasırgalar gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve etkisinde artış, okyanus ve deniz suyu seviyelerinde yükselme, okyanusların asit oranlarında artış, buzulların erimesi gibi etkenler sonucunda bitkiler, hayvanlar ve ekosistemlerin yanı sıra insan toplulukları da ciddi risk altında.

Son yıllarda Türkiye’de aşırı hava olaylarının sıklığının ve etkisinin artmasında iklim değişikliğinin doğrudan bir payı var. Özellikle kentlerimizi de esir alan bu aşırı hava olaylarının etkilerine karşı mücadele, kent yönetimlerinin de asli görevlerinden. Bu husus, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan “İklim Değişikliği ve Afet Önlemleri” adlı genelgede de belirtilmiş, genelgeyle yerel yönetimlere iklim değişikliği sebepli afetlere karşı önlem alma sorumluluğu verildi. Bu bakımdan, kentlerin planlamasını, yönetişimini ve karar alma süreçlerine kentlilerin katılımını tasarlarken; kent kaynaklı sera gazı salımlarının azaltılması üzerine kentlilerle birlikte çalışmaların yapılması ve iklim değişikliğine bağlı afetlere karşı kentlerimizi dirençli hale getirmek için gerekli adımların bir an önce atılması gerekmekte.

Öneri formuna buradan ulaşabilirsiniz.