İnsan Hakları Akademisi Başlıyor

Friedrich Naumann Vakfı, 29 Şubat - 2 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği İnsan Hakları Akademisi için başvuruları almaya başladı.

Eğitmen Kadrosunda Kimler Var?

  • Prof. Dr. Işıl Ergüvenç (Karakaş):​ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı (2007-2019), Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. Jens Vedsted-Hansen: Aarhus Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. Oktay Uygun: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Dr. Lami Bertan Tokuzlu: Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Doç. Dr. Olgun Akbulut: Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Av. Veysel Ok: Avukat, Medya ve Hukuk Derneği Kurucusu ve Eşbaşkanı
  • Tarık Beyhan: Uluslararası Af Örgütü Kampanyalar ve İletişim Direktörü
  • Murat Köylü: İnsan Hakları Aktivisti, KAOS GL

Hangi Konular İşlenecek?

İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi, Uluslararası İnsan Hakları Koruma Sistemleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sisteminin Oluşumu ve İşleyişi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Denetim Sistemi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin İnsan Haklarının Gelişimine Katkısı, İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye, İnsan Hakları Aktivizmi, Kadın Hakları, Mülteci ve Göçmen İşçilerin Hakları

Dersler Nasıl İşlenecek?

Program, 29 Şubat – 2 Mayıs tarihleri arasında her Cumartesi saat 10:00-13:30 arasında Friedrich Naumann Vakfı’nın İstanbul’daki ofisinde gerçekleşecek. Program kapsamında katılımcılara ilgili konuları kapsayan bir okuma paketi sağlanacak. Bu doğrultuda her ders iki aşamalı olarak gerçekleşecek; ilk aşamada eğitmen tarafından mevcut haftanın konusu ile ilgili teknik bilgi sağlanacak ve bir sonraki aşamada ise katılımcılara aktif bir şekilde dahil olabilecekleri bir tartışma ortamı ve uygulamalı örnek çalışmalar sağlanacak. Ayrıca programda, insan hakları alanında eğitim vermekte olan akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ve insan hakları aktivistlerinin deneyimlerine de yer verilecek.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Program Hukuk, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve İktisat alanlarında en az  lisans dördüncü sınıf ya da yüksek lisans öğrencilerinin ve bu alanlardan mezun olan  genç profesyonellerin başvurusuna açıktır.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular 16 Şubat 2020 tarine kadar online olarak buradaki başvuru formu üzerinden alınacak. Başvuru sonuçları vakıf temsilcileri ve eğitmenlerden oluşacak bir komite tarafından değerlendirilecek ve 20 Şubat 2020 tarihinde email üzerinden açıklanacak.

Programa katılım ücretsiz olurken, %80’ine katılan ve eğitmenler tarafından başarılı bulunan katılımcılara program sonunda katılım belgesi verilecek.