“Teknolojiyi İyi Kullanmak İşimiz İçin Olmazsa Olmazlardan”

Türkiye’de Sivil Toplumun Teknolojiye ve Dijital Dönüşüme Uyumu adlı dosyamızda, bugün çocuk haklarının uygulanmasını desteklemede uzmanlaşmış Birleşmiş Milletler kurumu olan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)  Türkiye şubesi UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin konuya ilişkin yaklaşımını ele alıyoruz.

Türkiye’de çok sayıda bakanlık ve devlet kurumu ile birlikte çalışan UNICEF, insani krizlerde bazı bölgelere drone ile ulaşıyor ve kripto para birimleriyle kaynak yaratıyor. UNICEF, teknolojiye uyum sağlamayı, misyonunu yerine getirmede elzem görüyor. UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin teknolojiye ve dijital dönüşüme bakışını, kurum yetkilisi Gülcem Bayer Deniz ile konuştuk.

Teknolojik gelişmelerin hızına uyum sağlamak gibi bir kaygınız var mı? Varsa bunun için neler yapıyorsunuz?

Teknoloji, UNICEF’in programlarını daha etkin yürütebilmesi, destekçilerimize daha iyi bir deneyim sağlamak için en önemli araçlardan biri. Teknolojiyi iyi kullanmak işimizi daha iyi yapmak için olmazsa olmazlardan. Teknolojik gelişmeleri takip etmek için merakımızı canlı tutmaya çalışıyoruz; bize destek veren çözüm ortaklarımızın bilgilerinden yararlanıyoruz, bu konudaki yayınları ve haberleri takip ediyoruz, fırsat bulduğumuzda konferanslara katılıyoruz. 

STK’ların teknoloji ve dijital dönüşüme uyumundan ne anlıyorsunuz? Teknolojinin sivil toplum çalışmalarına pozitif ve negatif etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?  

Teknolojik gelişmeleri işimize olan etkisini detaylı bir şekilde değerlendirdikten sonra uygulamak önemli… 

Kurumunuz faaliyetlerinde teknolojiyi ve dijital iletişim araçlarını ne ölçüde kullanıyor? Ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz ve yapmayı planlıyorsunuz?

UNICEF’te teknoloji kullanımına birkaç örnek vermek gerekirse; 

-Örneğin drone’lar, insani krizlerde UNICEF’in tehlikeli ya da ücra bölgelerdeki zor durumdaki çocuklara sağlık malzemeleri ulaştırması için kullanılıyor. 

-Sanal gerçeklik, muhtaç durumdaki çocukların yaşamlarını yakından gösterip ihtiyaçlarını anlatmamıza yardım ediyor. CRM teknolojileri ya da mobil uygulamalar destekçilerimizin deneyimini daha iyi yönetmemize yardım ederek çocuklar için yarattığımız kaynağın sürekliliğine katkıda bulunuyor. 

-UNICEF kripto para birimlerinde kaynak yaratmaya başladı. Kripto para birimlerinde fon bulundurmak, UNICEF’in insani ve kalkınmaya yönelik zorlukları çözme potansiyeline sahip teknolojileri geliştiren şirketlerle çalışmasını sağlıyor. 

-UNICEF’in kendi alanındaki teknoloji liderleriyle ve uzmanlık platformuyla etkileşime girmesine olanak veriyor.UNICEF Türkiye Milli Komitesi olarak bağışçılarımızın güvenliğini en yüksek seviyede sağlamak amacıyla kredi kartı veri akışı ve veri saklama konusunda dünyanın en üst düzey sertifikasına sahip WAYSACT/Evergivingve Mobilexpress ile çalışıyoruz. 

-Bağışçı kaydederken kullandığımız WAYSACT/Evergiving programı şu anda 25 ülkede 17 farklı dil seçeneğiyle kullanılan uluslararası bir sistemdir. Mobilexpress ile, veri tabanındaki kredi kartınıza dair bilgiler tüm aşamalarda dışarıdan bir müdahaleye karşı SSL protokolü ile kriptolu şifrelenmektedir.  

Bağış ya da gelirlerinizi artırmak için teknolojiden faydalanıyor musunuz?

Sosyal medya ve dijital kanallar bağışlarımızı artırmak için önemli bir kanal. Sosyal medya ve arama motoru reklamlarını yeni kitlelere ulaşmak, farkındalıklarını artırarak çalışmalarımıza destek sağlamak için etkin ve sürekli bir şekilde kullanıyoruz. 

“Her Sosyal Medya Platformunda Günlük İçerik Paylaşıyoruz”

Türkiye Techsoup gibi Google, Microsoft, Facebook gibi sivil topluma ücretsiz destek veren ya da bağış yapan kurumların hizmetlerinden haberdar mısınız? Bunlardan ne ölçüde yararlanıyorsunuz?

-Google Ads STK desteğini 2016 yılından bu yana kullanıyoruz. 

-Microsoft’un sivil toplum kuruluşlarına tanıdığı Microsoft 365 Business olanaklarından faydalanıyoruz. 

-2017 yılında Facebook Hack for Good yarışmasıyla, yaratıcı gençlerin, Suriyeli ve diğer mültecilere, “Şartlı Eğitim Yardımı” Yaygınlaştırılması Programı’nı destekleyen yenilikçi bir kampanya geliştirmelerine olanak verdi ve kampanyanın geniş bir çevreye ulaşmasını sağladı. 

Dijital iletişim stratejiniz ve doğrudan iletişimden sorumlu bir personeliniz var mı? Sosyal medya hesaplarınızı aktif olarak kullanıyor musunuz? Ne sıklıkta içerik hazırlıyorsunuz?  

UNICEF Türkiye Milli Komitesi ve UNICEF Türkiye Ülke Ofisi’nin dijital iletişim stratejisi ve iletişimden sorumlu personeli var. Sosyal medya hesaplarımızı aktif olarak kullanıyoruz. Her sosyal medya platformuna özel günlük içerik paylaşımının yanı sıra yeni destekçilere erişmek için reklam yapıyoruz. 

Dijital iletişim kanallarınızın etkisine dair bir ölçümleme, etki analizi yaptınız mı?

Dijital iletişim kanallarımızın performansını takip ediyoruz, stratejilerimizi ve aktivitelerimizi raporlara göre oluşturuyoruz. 

Veri analizi ve veri görselleştirme yöntemleri hakkında bilgiye sahip misiniz? Çalışmalarınız değerlendirmek için veri analizi ve veri görselleştirme yapıyor musunuz?  

Veri analizi yapıyoruz. Veri görselleştirme yöntemleri hakkında bilgiye sahip olmakla beraber raporlamalarımızda düzenli olarak kullandığımızı söyleyemeyiz. 

“Teknolojiye Uyum Sağlamak Kaynakların Nasıl Kullanıldığına Bağlı”

Teknolojik dönüşümlere uyum sağlama konusunda, kurumunuzun ve Türkiye’de sivil toplumun kapasitesine ilişkin değerlendirmeniz nedir? Türkiye’de sizce teknolojiyi iyi kullanan ve dijital iletişim araçlarında etkin- başarılı STK’lar var mı?

Teknolojik dönüşümlere uyum sağlamak genel olarak insan kaynağına ve kaynakların nasıl kullanıldığına bağlı. Örneğin STK’lara ücretsiz sunulan bazı hizmetlerden yararlanmak için bile bu teknolojilerden haberdar olan, nasıl etkili kullanabileceğini bilen insan kaynağına ihtiyacımız var. Vizyoner STK yöneticilerinin katkısıyla bu düzeyde olan STK’ların çoğaldığını düşünüyoruz.  

Sivil toplum aktörlerine yönelik teknoloji ve dijital iletişim araçlarının kullanımı ile yapay zekâ, kodlama, Blockchain gibi yeni gelişmelerin sivil topluma etkilerine ilişkin verilecek eğitimler sizce gerekli mi? Bu tür eğitimlerin sivil toplum faaliyetlerine katkı sağlayacağına inanıyor musunuz?

Eğitimler gerekli çünkü örneğin STK’lara ücretsiz sunulan bazı hizmetlerden yararlanmak için bile bu teknolojilerden haberdar olan, nasıl etkili kullanabileceğini bilen insan kaynağına ihtiyacımız var.