STÖ Yönetimi Eğitimleri Başlıyor

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen STGM’nin yürütücüsü olduğu STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapasite güçlendirme eğitimleri kapsamında, Aralık ayında üç farklı kentte ve tarihte "STÖ Yönetimi" eğitimleri düzenlenecek.

Ne Amaçlanıyor?

“STÖ Yönetimi” Eğitimlerinde,  STÖ’lerin:  

  • yönetim kapasitelerinin gelişimine katkıda bulunma; 
  • kaynak geliştirme kapasitelerine katkı sunma;
  • örgütsel gelişimleri için gerekli temel analiz araçlarını tanıtma; 
  • yasal yükümlülükleri konusunda bilgilendirme hedefleniyor.

Ne zaman? Nerede?

“STÖ Yönetimi” eğitimleri aşağıdaki tarih ve illerde gerçekleşecek:

Kimler Başvurabilir?

  • STGM, eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli STÖ’lere öncelik veriyor.
  • Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 26-30 kişi aralığında tutulacak.
  • Eğitimlere, hak temelli çalışma yürüten STÖ’lerden  temsilciler başvurabilirler.  
  • Eğitimlere her bir örgütü temsilen iki kişi kabul edilecek. Eğitime başvuracak STÖ temsilcilerinden en az birinin cinsiyet kimliğinin kadın olması ve yine en az birinin yönetim kurulu üyesi olması tercih sebebi olacak.
  • Eğitimlerin gerçekleşeceği illere bağlı olarak, hangi illerden başvuru kabul edileceği başvuru çağrılarında yer alacak. Eğitimlere düzenlenen iller dışından katılacak STÖ temsilcilerinin ulaşım ve konaklama masrafları STGM tarafından karşılanacak.

İlk eğitim 11-13 Aralık 2019 tarihleri arasında Van’da düzenlenecek. Van’da düzenlenecek olan STÖ Yönetimi eğitimine başvurmak için lütfen tıklayınız.