“Antalya’da Bir Gençlik Ağı Kurmaya Çalışıyoruz” 

Büyük Hedef Derneği, Erasmus Plus projeleri ile Antalya’daki birçok gence Avrupa’ya gitme imkanı sunuyor. Gençlerin kültür, sanat, spor ve eğitim alanında aktif olmalarını teşvik etmek istediklerini belirten dernek başkanı Murat Dinç gençlik ağı kurmaya çalıştıklarını söylüyor.

Derneğinizin kuruluş motivasyonunu öğrenebilir miyiz?

Antalya’daki yerel çalışmalarda gençliğin kültür sanat spor eğitim alanlarında aktif olmasını teşvik etmek ve buna imkan, fırsat yaratmak amacıyla özellikle yerel yönetimlerin yaptığı faaliyetler vasıtasıyla fırsatlar sunmak motivasyonuyla bir araya gelen üyeler ile 2012 ocak ayında derneğimizi kurduk.

Neler yapıyorsunuz, çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Nasıl bir boşluğu dolduruyorsunuz?

Derneğimiz 2012 yılından itibaren yereldeki belediyelerin yaptığı faaliyetlere paydaş olarak katılım sağlamıştır, sonrasında Avrupa Birliği projelerine özellikle Erasmus+ projelerine yoğunlaşıyor. 2014’te yeni başlayan Erasmus+ programı kapsamında kabul edilen ilk projesini gerçekleştiriyor. Kasım ayında ve sonrasında değişik projelere de ortak olmaya, projeleri yönetmeye devam ediyor. Özellikle 2013 yılından bugüne 294 gönüllümüzü projelere gönderdik ve bundan sonraki süreçlerde de göndermeye devam edeceğiz. IPA-2 programı kapsamındaki hibe programları için projeler yazmakta veya ortaklık kurmaktayız. ESC (Avrupa Dayanışma Programı) programına Büyük Hedef Derneği (BHD) olarak akredite başvurumuzu hazırlıyoruz. Avrupa’dan da Antalya’ya gönüllü getirmek istiyoruz. 

Dernekte kadın erkek eşitliği var mı? Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetiyor musunuz?

Derneğimizde kadın erkek eşitliği var hatta kadınlar çoğunlukta. Toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkate ediyoruz. Derneğimizin yeni üye yapılanma sistemi var, artık dernekle ilgilenmeyen üyelerimiz dernekten ayrılıyorlar, biz de derneğimizin yeni üye yapılanmasında toplumsal cinsiyet eşitliğine kadın erkek eşitliğine hatta LGBTİ+ bireyleri varsa bu bireylerin de katılmasına fırsat sağlayacak bir yapılanma içerisindeyiz. Bu yapılanmamız halen devam etmekte bu derneğin ortaya çıkaracağı yeni stratejik plan ve stratejik hedefler kapsamında da önemli olacaktır. Daha aktif daha çalışkan daha üretken üyelerle yeni bir yapılanma olacak ve bu kapsamda da yeni görev dağılımları ve stratejik çalışmaları gerçekleştirmek istiyoruz. 

Yerelde işbirliği yaptığınız kurumlar var mıdır?

Evet, Antalya’daki yerel yönetimlerden iş birliği yapıyoruz, bunun haricinde STK’larla iş birliğimiz var bu iş birliğimizi daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Antalya’da bir gençlik ağı kurmaya çalışıyoruz, bu kuracağımız gençlik ağı bir platform olacak, bunun için de gençlik alanında çalışma yapan STK’lar ile de iş birliklerimiz devam ediyor.

Kendi ilinizde sizinle aynı alanda çalışan başka dernekler var mı? Birbirinizden haberdar misiniz ya da birlikte çalışabiliyor musunuz? 

Evet, kendi ilimizde benzer alanda çalışan derneklerle yakın iş birliğimiz var birçoğu ile görüşüyoruz. Ortak projelerde yapıyoruz. Birbirimizin projelerine de katılım sağlıyoruz. Bu anlamda iş birliğimiz gerçekten daha kurumsal bir hale dönüşmüş durumda Antalya genelinde kuracağımız gençlik platformunda da yerelimizde yapacağımız gençlik çalışmaları daha koordineli daha organize bir çatı altına getirmeyi hedefliyoruz ve arzuluyoruz. 

Nasıl ayakta kalıyorsunuz, sürdürülebilirliği nasıl sağlıyorsunuz? 

Derneğimizin ayakta kalma süreci ekonomik yapısı tamamen proje bazlı, projelerden gelen desteklerle ya da gençlerimizin üyelerimizin yaptığı bağışlarla ekonomik olarak ayakta duruyor. Onun haricinde birçok harcamamızı dernek üyeleri kendi imkanlarıyla karşılıyorlar, bu şekilde dernek faaliyetlerinizi sürdürüyoruz ama sürdürülebilirlik açısından sağlam bir ekonomik yapımız yok. Önümüzdeki 3 yıllık süreçte bu ekonomik sistemi de daha sürdürülebilir hale getirmek ve dernek kaynaklarımızı daha sağlam hale getirmeyi istiyoruz. Mevcut üye aidatıyla ve bağışlarla derneği ayakta tutmakta gerçekten zorlanıyoruz. Bu anlamda  sürdürülebilirliği sağlamak için İPA projeleri ve Erasmus projelerinden ve diğer kurumların sağladığı fonlardan da yararlanarak derneğimizin kapasitesini ve bilgisini arttırmak istiyoruz. Bunun içinde üyelerimizle birlikte çeşitli çalışmalarımız devam ediyor, biz birçok Avrupa Birliği fonundan kaynak almış ve kullanmış bir derneğiz, bu çalışmalarımızı arttırmak ve geliştirmek istiyoruz. 

Derneğinizin ne gibi ihtiyaçları var? Özellikle sivil toplum kapsamında değerlendirmenizi rica ediyorum.

Derneğimizin mekan ihtiyacı yok artık, bir mekanı var, kullandığı salonlar var, bu anlamda bir sorumuz yok, ancak derneğimizin önümüzdeki süreç içerisinde kendi öz malı olacak bilgisayara, yazıcıya, fotoğraf makinesine, fotokopiye vb. elektronik araçlara ihtiyaçlarımız var, bu araç gereçleri de az önce bahsettiğimiz projeler bünyesinde karşılayıp derneğimizin öz malı haline getirmek hedefindeyiz. 

 Aktivistlere buradan ne söylemek isterseniz? 

Sivil toplum çalışmalarında şu an gördüğümüz iki şey var. Antalya üzerinde konuşursak bu Türkiye’ye de ışık tutacaktır, şüphesiz derneklerimizin yapısı oldukça zayıf, dernek üyeleri ve yöneticilerinin donanım ve deneyimleri oldukça yetersiz, bu kapsamda ciddi ihtiyaçlar söz konusu hem birbirimizle tanışıp güç dayanışması iş birliği yapmamız gerekiyor, hem de her konuyla ilgili kendi aramızda bilgi, deneyim paylaşımı yapmak sivil toplum olarak bizi güçlendirecektir. Bunun için biz Büyük Hedef Derneği olarak her STK ile hedeflerimiz doğrultusunda iş birliğine açığız. Biz gençlerimizin gönüllü olmasını aktivist olmasını aktif vatandaş olmasını destekliyoruz, bu bizim derneğimizin genel amaçları arasında da vizyonu arasında da var, aktif gençleri aktif vatandaş haline getirmek ve bu üretkenliği toplumsal sosyal ekonomik anlamda her alanda gençlerimizin aktif olmasını ve gençlik hakları alanında da insan hakları alanında da çevre doğa iklim küresel ısınma gibi birçok konularda da aktivist bireyler olmasını destekliyoruz. Bu konuda bütün gençlerimize kadın erkek ayrımı yapmadan herkese aktif kişiler olarak aktif vatandaşlar olarak aktif bireyler olarak STK’lara katılmalarını istiyoruz. Lütfen sivil topluma destek verin, sivil toplum kuruluşlarına üye olun ve daha güçlü bir sivil toplum daha güçlü bir Türkiye demektir. Bu konuda bütün aktivistlerden katılımlarını istiyoruz ve bekliyoruz. 

Çalışmalarınızla neleri değiştirdiniz? Sizi mutlu eden, motive eden  anlatmak istediğiniz özel bir hikaye var mı? 

Evet, bizi mutlu eden birden fazla hikayemiz var, ama en güzel hikayemiz sosyoekonomik olarak ailelerinin imkanları kısıtlı olan gençleri dikkate alırsak, yurt dışına Avrupa’ya gitme fırsatı bulamayan gençlerimizin çok büyük masrafa girmeden Avrupa birliği Erasmus fırsatlarından yararlanarak yakaladıkları şansla Avrupa’ya gönderebilmek ve bu gençlerimizin Avrupa’ya gidip farklı ülkelerden gelen gençlerle bir araya gelmesi, Avrupa’daki yaşamı ekonomiyi eğitimi kültürü birebir deneyimlemesi görmesiyle ve oradaki kültürleri tanımasıyla edindiği tecrübe kendine olan özgüveninin artması yabancı dil becerilerinin geliştirmesi ve dünyaya daha geniş bir vizyonla bakıyor olabilmesi, bizi hep mutlu etmekte ve motive etmekte, çünkü bu alanda birçok hikaye var açıkçası gençlerimiz sürekli bu çalışmaların içerisinde yer almaları bizi inanılmaz mutlu ediyor.

Antalya’da sivil toplumun en büyük sorunu nelerdir önünüze nasıl engeller çıkıyor ve bu engelleri nasıl aşıyorsunuz?

İki temel sorun var birincisi; temel sorun katılım derneklerimizin birçoğunun temel sorunu aktif katılımla ilgili sorunumuz var. Üyelerimiz aktif değil derneklerde, 3 – 5 kişilik bir aktif yapı var biz bu yapıyı değiştirmek istiyoruz. Bizim önümüzdeki en büyük engel aktif katılımın olmaması. Bundan kaynaklı dernek yönetimi, dernek faaliyetleri, dernekler mevzuatı gibi konularda sadece bizim dernek değil birçok dernekte bu konuda büyük sorun olduğunu görüyoruz, ciddi bir eksiklik var, boşluk var, bu boşluğu durdurmak için de projeler üretmeye öze gösteriyoruz. Bu süreçte de bizim aktif katılımı arttırmak için en büyük avantajımız Erasmus projeleri ile aktif olan gençlerimizi daha çok göndermek istiyoruz ve onların dernekte daha aktif olmalarını ve yerelde proje üreten bireyler olmasını hedefliyoruz. Stratejik planımızı bu boyutta hazırlıyoruz. Bir diğer temel sorunumuz ekonomi, derneğin sahip olduğu ekonomik kaynaklar ve bu ekonomik kaynakların devamlılığı bu konuda da ciddi sorunlar yaşamaktayız. Antalya’daki sivil toplum kuruluşları olarak desteğimiz yok, o zaman da kaliteli ve içeriği güçlü etkinlikler faaliyetler yapmakta zorlanıyoruz.

Gelecek planlarınız nelerdir?

Erasmus ile ilgili 2020 dönemi projelerimizi yazıyoruz. 2020 yılından itibaren ESC projeleri ile gönüllüleri Antalya’ya getirmek istiyoruz. Hem değişim hem eğitim hem de gençlikte kapasiteyi arttırmak, stratejik alanda çalışmalar yapabilmek için kurumsal iş birliğini geliştirmek için projelerimiz devam ediyor. Bunun haricinde İPA-2 programı altında olan sivil toplum diyaloğu , sivil toplum destek programı gibi programlara da proje başvuruları yapıyoruz ya da ortak oluyoruz bu çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca  Brüksel merkezli yapılacak olan projelere de BHD olarak katılmayı hem ortak olarak hem de başvurmayı hedefliyoruz ve planlıyoruz. Şuan için derneğimizin içinde yer aldığı Antalya’nın da en büyük hibe projesi olan SivilAnt projesinin eş başvuran kuruluşuyuz ve eş koordinatörüyüz. Antalya’da ilk kez kurulan sivil toplum merkezi  Abdullah Sevim Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde derneğimizin yerleşik ofisi var bu ofis üzerinden de bir çok faaliyet yapmaktayız. Gençliği bilgilendirmek, gençliğin birlikte çalışmasına vesile olmak gibi birçok faaliyetimiz ve çalışmamız var.