STK’ların Kamu, İş Dünyası ve Uluslararası İlişkilerini Konumlandırma Çalıştayı 

Kurumsal Yönetim Akademisi’nin üç yıldır organize ettiği Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayı’nın sonuncusu 2 Kasım Cumartesi Günü İlke Vakfı’nda yapıldı. 

STK’ların kamu, özel sektör ve uluslararası ilişkilerini nasıl konumlandırması gerektiğini konunun uzmanları ile tartışmaya açmak, bu ilişkilerin daha sağlıklı zeminde yürütülebilmesinin imkanlarını arayan çalıştayda bu sene STK’ların Kamu, İş Dünyası ve Uluslararası İlişkilerini Konumlandırma konusunu ele alındı.  

KYA Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş’un karşılama konuşması ile başlayan çalıştayda akademisyenler, iş insanları ve birçok farklı STK’dan konuşmacılar üç oturumda düşünce ve önerilerini paylaştı. 

Sivil Toplum Kurumları Devletin Hangi Yanına Düşer?

Başkanlığını Prof. Dr. Ömer Çaha’nın yaptığı STK’ların Kamu ile İlişkileri oturumunda, kamu ile ilişkiler noktasında STK’ların konumlanma, konumlandırılma meselesi tartışıldı. İnönü Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gökhan Tuncel; siyasetin, devletin desteğini gizli ya da açık sağlayabilen kurumların büyük işlere imza atabildiğini, ifade ederken “STK’lar az kızdığında devletin ateşine maruz kalıyor. Çok sevdiğinde ise pençeleri arasında can verme ihtimali var.” diyerek bu gerilimli ilişkinin risklerine dikkat çekti.

Doç Dr. Lütfi Sunar ise Osmanlı dönemindeki adalet dairesi ve 90’lardan başlayarak Türkiye Sivil Toplum hareketlerinin haritasını çıkardığı konuşmasında, cemiyetçi ve toplum merkezli STK arasındaki farklarından söz açarak; refah, felah ve hak kavramlarını meşruiyetin temeline yerleştirdi. 

Sosyal Fayda İçin İş Birliği 

STK’ların İş Dünyası ile İlişkileri’nin masaya yatırıldığı ikinci oturumda Bahattin Aydın’ın başkanlığında İstanbul Ticaret Odası eski Başkanı Doç. Dr. Murat Yalçıntaş ve Mustafa Mente söz aldı. Artısı, eksisiyle özel sektörle STK’lar arasında kurulacak ilişkinin mahiyeti ve pratiği konusu masaya yatırıldı. Firmalar kârlarını artırmak ya da imaj/algı yönetimini parlatmak amacıyla STK’larla iş birliği yapmak isteyebileceği konuşuldu. Sonuç olarak ortaya çıkan sosyal faydaya odaklanılması gerektiğinde uzlaşıldı. Oturum sonunda izleyicilerin sorularıyla mesele genişleyerek konuşuldu. Toplumsal dayanışma Vakıf aracılığıyla mı, STK aracılığıyla mı yürütülmeli tartışmasında Murat Yalçıntaş “Hayır işlemek istiyorsak vakıf güzel bir model ama sosyal bir problemi çözeceksek başka sistemlere de bakmak lâzım.” diyerek her iki modelin de geçerliliğini koruduğunu gösterdi.

STK’ların Fon Alması ya da Almaması

STK’larda Kapasite Geliştirme Çalıştayı 3’ün son oturumunda sivil toplum ve uluslararası ilişkiler tartışıldı. STK’ların Uluslararası İlişkileri oturumunda başkanlığı İlmi Etüdler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güder yaparken Prof. Dr. İhsan Karaman ve Yaşama Dair Vakfı (YADA) kurucusu Mehmet Ali Çalışkan tecrübelerini ve çözüm önerilerini paylaştı. 

STK’ların uluslararası arenada yer almasının gerekliliği, avantaj ve dezavantajlı yönleri tartışıldığı oturumda; yurt içi ve yurtdışından fon alarak çalışan STK’larla ilgili “kökü dışarıda” gibi ithamlara varan önemli bir yanlış anlamanın altı çizildi. 

Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA), sivil toplum alanında kar amacı gütmeden faaliyet gösteren kuruluşların “kurumsal kapasitelerini” ve bu kuruluşlarda “gönüllü ve profesyonel çalışanların yetkinliklerini artırmayı” amaçlayan çalışmalar yürütüyor.