İLKE Vakfı STK’larda Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli’ni Tanıttı

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı (İLKE) “STK’larda Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli” projesi kapsamında hazırladığı web portalını sivil toplumun kullanımına açtı. Model, STK'ların kendi kurumlarını nesnel bir şekilde değerlendirebilmesine ve bir karne alarak sistemin sunduğu seviye önerilere göre geliştirilmesi gereken alanlarını görebilmesine olanak sağlıyor.

İLKE çatısı altında yer alan Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM), “STK’larda Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli’ni 24 Ağustos 2021’de kamu ve STK temsilcilerinin katıldığı bir programla hayata geçirdi.

Modelin tanıtım toplantısından ilk söz alan İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar , sadece afet anlarında değil normal zamanlarda da sivil toplumun çok önemli bir toplumsal katkı ortaya koyduğunu vurgularken;  gönüllülük ve hayır mantığı ile yapılan çalışmaların ölçülmemesi yada kurumsallaştırılmaması sorununa dikkat çekti.

Dünyanın birçok yerinde yönetim alanında ortaya çıkan yeni modellerin yeni sistemlerin var olduğunu ve bunların sivil toplum alanına da uygun bir şekilde aktarıldığını dile getiren Sunar, Türkiye’de hayrı gizleme, hesabını yapmama mantığından sıyrılıp dünyanın büyük problemlerini sivil toplumun sınırlı imkanları ile çözmek için kurumların kapasitelerini geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

İLKE olarak kendilerinin bir öz değerlendirme sistemi geliştirdiklerini söyleyen Sunar, STK’larda Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli ile herkesin kendi kurumunu nesnel bir şekilde sisteme girip değerlendirebildiği ve bir karne alarak sistemin sunduğu seviye önerilerine göre geliştirmesi gereken alanlarını görebildiği bir web sitesi hazırladıklarını ifade etti.

Model, Kurumu Göstergelerle Bütüncül Olarak Görmeyi Sağlıyor! 

İLKE Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Erdoğmuş ise konuşmasında,  2017 yılında İLKE bünyesinde kurdukları Kurumsal Yönetim Akademisi’nde; strateji geliştirme, organizasyon, yönetim süreçleri ve insan kaynağı gibi çeşitli araştırmalar yaparak STK’larda Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli’nin fikri alt yapısını oluşturduklarını anlattı.  Erdoğmuş,  “STK ve yönetim meselesinde hazırladığımız modelli bir araca benzetirsek, bu öyle bir araç ki göstergeleri oluşturulmuş bütüncül bir şekilde aracı göstergelerden takip edebiliyorsunuz ;  her hangi bir arıza olması durumunda deneme yanılma yoluyla değil, direkt göstergelere bakarak gerekli müdahale ve geliştirmeyi yapabiliyorsunuz.” dedi.

STK’lar İçin Öz Değerlendirme Modeli Web Sitesi Açıldı

STK’larda Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli, hazırlanan web sitesi ile kurum ve kuruluşların dijital platformda öz değerlendirmelerini yapma fırsatı sunuyor. Sistem kullanıcılara insan kaynakları yönetiminden-etkinlik yönetimine, gönüllü yönetiminden-denetime kadar kapasite gelişimleri için önemli olan on temel başlıktan her biri için ayrı ayrı ayrıca istenirse bütüncül bir şekilde kurumsal öz değerlendirme imkanı sağlıyor.

Kurumlar soruları cevaplandırarak değerlendirmelerini yaptıktan sonra cevaplandırılan başlıklara ait bir kurum karnesi oluşturuluyor, karne içerisinde kuruma geliştirmesi gereken alanlar için yazılı ve görsel geliştirme önerileri sunuluyor.

STK’larda Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.