Göç Araştırmaları Vakfı’ndan Temel Eğitim Programı

Göç ve Diaspora Akademi konularına kapsamlı ve interdisipliner bir anlayışla yaklaşarak, katılımcıların konunun bütününe vakıf olmalarını sağlayacak şekilde iki kademeden oluşan ve her biri sekizer hafta süren dört dönemlik bir Temel Eğitim Programı (TEP) tasarladı. Programa son başvuru tarihi 20 Eylül 2019.

Göç ve Diaspora Akademi’sinin bünyesinde her yıl farklı düzeylerdeki katılımcılara yönelik alt eğitim modülleri oluşturulmakta. Göç ve diaspora konularının tarihi arka planını, ayrıca antropolojik ve sosyolojik boyutlarıyla giriş derslerini içeren Temel Eğitim Programı akademinin alt mödüllerinden biridir.

Katılımcılar eğitim süreci boyunca hem literatüre hâkim olurken hem de alanda uzman akademisyen ve uygulamacılarla birebir çalışma imkanına sahip olacak.

Programın amacı, göç ve diaspora konularına dair teorik ve pratik bilgiye hâkim, alan uzmanı ve araştırmacı yetişmesine katkı sağlamak. TEP ayrıca, öğrencilere proje, staj ve gönüllülük programlarıyla saha tecrübesi edindirmeyi hedeflemekte.

TEP katılımcılarının her dönemin seminerlerini takip etmesi ve başarıyla tamamlaması gerekmekte. Birinci kademeyi başarıyla tamamlayan öğrenciler ikinci kademeye geçmeye hak kazanmakta, her iki kademeyi başarıyla bitiren öğrenciler ise TEP mezunu olmaktadır.

Programın başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.