Göç Araştırmaları Vakfı

Göç Araştırmalar Vakfı’nın amacı; yapacağı araştırmalar ve akademik çalışmalar ile Avrupa başta olmak üzere yurtdışında yaşayan Türkiyeli göçmenlerin, sosyal, kültürel ve siyasi sorunlarını, katılım problemlerini ve asimilasyon tehdidini anlamak, çözüm ve karar mekanizmaları için bilgi üretmek ve bu amaçlar doğrultusunda kamuoyu oluşturmaktır.

İlgili İçerikler