Göç Araştırmaları Vakfı Araştırmacı ve Araştırma Asistanları Arıyor

Göç Araştırmaları Vakfı, Türk Diasporasını ilgilendiren alanlarda çalışacak araştırmacı ve araştırma asistanları arıyor. Vakfın çalışmalarında kısmi zamanlı veya tam zamanlı olarak yer almak isteyen uzman, lisansüstü öğrencileri, araştırmacı ve akademisyenler başvuruda bulunabilir.

Araştırma Alanları

 • İnsan hakları ve İslamofobi / Müslüman Düşmanlığı,
 • Dini haklar ve İslam politikaları,
 • Eğitim ve kültür politikaları ve programları,
 • Ekonomi, İstihdam ve Sosyal Güvenlik.

Aranan Kriterler

 • Araştırma yapma ve rapor hazırlama konusunda akademik yeterliliklere ve tecrübeye sahip olmak,
 • En az bir yabancı dile hâkim olmak,
 • Proje ve ekip çalışmasına uygun olmak,
 • Vakfın akademik ve idari işlerinde sorumluluk üstlenmek.

Sizi Bekleyen Fırsatlar

 • Ekip çalışmasına, bilgi üretmeye ve girişimciliğe önem veren bir ortam,
 • Göç ve diaspora politikalarında uzmanlaşma,
 • Türkiye’nin göç ve diaspora politikalarına katkı sunma,
 • Proje, etkinlik geliştirme ve uygulamasında deneyim.

Başvuru için tıklayınız.