Diaspora Politikaları ve Yönetimi İhtisas Programı Başlıyor

Göç Araştırmaları Vakfı, bu yıl ilk defa Ekim 2021- 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında “Diaspora Politikaları ve Yönetimi İhtisas Programı" düzenleyecek.

Bu yıl ilk defa yapılacak olan “Diaspora Politikaları ve Yönetimi İhtisas Programı”; diaspora kavramına, Türk diasporasının oluşum sürecine, diaspora politikalarına, diasporanın ekonomik yönüne, sosyal refah boyutuna, dil, kültür, entegrasyon, asimilasyon gibi tartışmalı alanlardan, diasporada güvenlik konusuna varıncaya kadar multidisipliner bir çalışma ortaya koymayı hedefliyor.

Bu programda; katılımcılar akademik anlamda daha derinlikli bilgi birikimine sahip olacaklar ve bu bilgi birikimi ile bu alandaki çalışmalara daha nitelikli katkı sunacaklar.

Bunların yanında, yurtdışında yaşayan Türk toplumunun meseleleri, gündemi ve buna yönelik çözüm önerilerinin akademik bir zeminden tartışılması hedeflenerek uygulamalara yönelik çözümler gündeme getirilecek.

Hedef Kitle

• Göç Araştırmaları Vakfı Temel Eğitim Programından mezun olanlar.
• Göç alanına ilgi duyan lisans mezunları ve lisansüstü öğrenciler.
• Göç ile ilgili alanlarda kamu, sivil, özel ve uluslararası alanda çalışma yapanlar katılabilir.

Başvuru

Detaylı bilgi ve programa başvuru için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.