Nirengi Derneği’nden INSPIRE : Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Yedi Strateji Tanıtım Toplantısı

Nirengi Derneği tarafından 21 Mayıs 2019 Salı günü 09:00-12:30 saatleri arasında İstanbul’da INSPIRE: Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Yedi Strateji Tanıtım Toplantısı, İstanbul Titanic Downtown Otel’de gerçekleştirilecektir.

INSPIRE devletten toplum tabanına, sivil toplumdan özel sektöre kadar çocuk ve gençlere karşı şiddetin önlenmesine ve müdahale edilmesine yönelik kararlılık ortaya koyan herkesin faydalanabileceği, kanıta dayalı bir kaynaktır. INSPIRE çalışması, ülkelerin çocuğa karşı şiddeti önlemek ve müdahale etmek için yapabilecekleri üzerinde yoğunlaşmaktadır Bu çalışma, ülkelerin ve toplulukların çocuğa karşı şiddeti önleme çalışmalarına, mevcut en iyi uygulama kanıtlarından oluşan bir grup strateji ile destek vermektedir. Söz konusu, yedi strateji şu şekildedir: Kanunların uygulanması ve icrası; Normlar ve değerler, Güvenli ortamlar, Ebeveyn ve bakım verenlere destek, Gelir ve ekonomik güçlendirme, Müdahale ve destek hizmetleri, Eğitim ve yaşam becerileri.

INSPIRE seti bir Dünya Sağlık Örgütü yayınıdır. Çalışma çok sayıda kuruluşun teknik uzmanlarından gelen katkılarla hazırlanmıştır. Destek veren kuruluşlar; United States CDC (Birleşik Devletler Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi), End Violence Against Children: The Global Partnership (Çocuğa Karşı Şiddetin Sona Erdirilmesi: Küresel Ortaklık Ağı), PEPFAR (AIDS Mücadele Yardım Programı), UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu), UNODC (Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi), USAID (Birleşik Devletler Uluslararası Kalkınma Ajansı), WHO/PAHO (Dünya Sağlık Örgütü/ Pan Amerikan Sağlık Örgütü), World Bank (Dünya Bankası)

INSPIRE: Çocuğa Karşı Şiddetin Sona Erdirilmesine Yönelik Yedi Strateji setinin ülkemize uyarlanması ve 2019 yılı içerisinde kullanıma hazır olmasına yönelik çalışmaları Türkiye’den Nirengi Derneği üstlenmiştir.

Katılım başvurusu için son gün 15 Mayıs 2019

Kimler Başvurabilir:

Toplantı ilgili kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, özel sektör, akademi ve medya mensuplarına açıktır.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden son sınıf öğrencilerinin başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır.

Katılımcılar için Not:

  • Toplantı kontenjanı sınırlıdır.
  • Toplantıya katılmak için https://forms.gle/71r6cVWvb5J4Lzu89 linkinden başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru sonuçları 16 Mayıs 2019 Perşembe günü eposta ile duyurulacaktır.
  • Katılımcılara yol ve konaklama desteği sunulamamaktadır.