Türkiye’de İlk Online Gönüllülük Modeli: Akdeniz Gençlik Derneği

Akdeniz Gençlik Derneği, Antalya’da Akdeniz Gençlik Grubu olarak kurulan ve sonradan kurumsallaşan bir gençlik derneği. Türkiye’de ilk online gönüllülük kavramını uyguladıklarını söylüyorlar. Bünyelerindeki proje bülteni platformu ile de birçok STK’nın birbirlerinden haberdar olmalarını sağlıyorlar. Dernek Başkanı Muhittin Alp ile projelerini ve gençleri konuştuk.

Akdeniz Derneği’nin kuruluş motivasyonunu anlatabilir misiniz?

Akdeniz Gençlik Derneği; 2015 yılında “Akdeniz Gençlik Grubu ve Proje Bülteni grubu” adı altında temelleri atılan bağımsız bir gençlik kuruluş. Proje Bülteni ve Akdeniz Gençlik Grubu olarak topluma hizmet eden, fayda sağlayan birçok etkinlik ve çalışma yaptık. Çalışmalarımızın kapasitesini geliştirmek ve kurumsal kimlik kazanmamızın gerektiğini düşündüğümüz için sivil toplum kuruluşu kurmaya karar verdik daha sonra bununla ilgili çalışmalarımızı bitirdikten sonra 2017 aralık ayında derneğimiz tüzel kişiliğini kazandı Akdeniz Gençlik Derneği adını aldı.

Akdeniz Gençlik Derneği neler yapıyor ve nasıl bir boşluğu dolduruyor?

Akdeniz Gençlik Derneği olarak önce Akdeniz yerelinde ve daha sonra ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yapıyoruz. Derneğimizin öncelikli amacı gençleri gönüllülüğe teşvik etmek ve yaptığı her türlü çalışmada tamamının gençlerin katılımı ile gerçekleşmesidir. Gençlerin katılımı arttırmak ve gönüllü olmasını kolaylaştırmak için geleneksel derneklerin aksine yenilikçi yöntemler kullanıyoruz. Örneğin Türkiye’de ilk olarak online gönüllülük modelini kullanmaya başlayan ve bu model ile sürdürülebilirliğini sağlayan tek derneğiz. Biraz anlatmak gerekirse derneğimizde aktif olarak gönüllülük yapan gençlerin tamamı gün içinde istedikleri zaman 15 dk ayırıp dernekteki sorumluluklarını yerine getirebiliyorlar. Aynı zamanda gönüllülük için bir yere gitme ve bir yerde bulunma  zorunluluğunu da ortadan kaldırıp bulundukları ortamdan gönüllülük yapma imkanı tanıyoruz. Ayrıca online gönüllülük modeli sayesinde Türkiye’nin her yerinden gençlere gönüllülük yapma fırsatı tanıyoruz. örneğin Türkiye’de gençlik kuruluşunun olmadığı en dezavantajlı yerde bulunan gençlerde derneğimizin çalışmalarına katılabilir ve bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olma fırsatı sağlar. İnternetin olduğu her yerde biz varız.

Derneğin gelecek planları nelerdir? Üyelerini ilerleyen süreçlerde neler bekliyor?

Derneğimiz birçok alanda faaliyet gösteriyor. Türkiye’de gönüllülüğü yaygınlaştırmak adına etkinlikler düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz. Sosyal girişimciliğin gelişimi ve yaygınlaşması için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik aynı zamanda sosyal girişimciliği Türkiye’nin tamamında yaygınlaştırmak adına türkiye’nin 7 farklı bölgesinde toplam 320 genç bireye sosyal girişimcilik eğitmen eğitimi projesi için hazırlık içerisindeyiz bu proje sayesinde eğitimi almış olan genç bireyler kendi yerellerinde sosyal girişimciliği tanıtmak için eğitimler düzenleyip çalışmalar yapacaklar proje sonunda 35 bin kişinin sosyal girişimcilikle tanışmasını ve bu alanda bilgi sahibi olmasını hedefliyoruz. Sivil toplumun gelişmesi ve küçük ölçekli STK’ların kapasitesini geliştirmek için stk.org.tr (Sivil Toplum Platformu) projemizi hayata geçirdik bu projemiz ile ayni kaynaklarla sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarını giderip kapasitelerinin gelişmesini ve sivil toplum örgütlerinin dijital görünürlüklerini arttırmayı hedefliyoruz. Ayrıca 3 yıllık planımızda birçok farklı alandan yapmayı planladığımız projemiz mevcut belli bir alanda çalışmak yerine toplumun sorunlarına çözüm üreteceğimiz alanlardan faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Amacımız Türkiye’nin en yenilikçi ve ulaşılabilir sivil toplum kuruluşu olabilmek.

İş birliği içinde olduğunuz başka kurumlar var mı?

Derneğimiz ağ tabanlı bir sivil toplum örgütü modelini örnek almaktadır. Etkinliklerimizin ve faaliyetlerimizin tamamında diğer sivil toplum kuruluşlarının ve aktivistlerin katılımına olanak sağlamaktayız ve diğer sivil toplum kuruluşları ve aktivistlerin yaptığı çalışmalarda yer alıp katkı sağlamaktayız. Ayrıca yerelimizde Sivil Toplum-Kamu, Sivil Toplum-Özel Sektör  işbirliklerinin gelişmesi için çalışmalar yapmaktayız.Derneğimizin merkezinin bulunduğu Antalya yerelinde sivil toplum işbirlikleri çok zayıf gelişmesi için girişimlerde bulunuyoruz. Yeni yapılan sivil toplum inovasyon merkezinin bu alanda katkısının büyük olacağını düşünüyoruz. Ulusal çapta aynı alanda faaliyet gösterdiğimiz STK’lar ile işbirliği içerisindeyiz ve faaliyet alanımızla ilgili birçok ulusal ve uluslararası sivil toplum ağlarında yer alıp çalışmalar yapıyoruz.

Size gönüllü olmak için ne yapabilirler. Üye olmak isteyen gönüllülere buradan ne söylemek istersiniz?

Derneğimizde gönüllü olmak isteyen 18-30 yaş arası herkes sitemizdeki gönüllü başvuru formunu doldurabilirler. Başvurular her ay kontrol edilip olumlu olan gönüllü adaylarımız ile iletişime geçip oryantasyon sürecine dahil ediyoruz. Oryantasyon sürecinin ardından yetenekleri ve istekleri doğrultusunda kendisine en uygun olan departmanda gönüllü olarak yer alma fırsatı buluyorlar.