UN Women’dan Kadınlar Günü Mesajı:“Eşitlik Varsa, Gelecek Var”

BM Kadın Birimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel olarak “Eşitlik Varsa, Gelecek Var” mesajıyla bir sosyal medya kampanyasına imza attı.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel olarak, iş hayatında, akademide, bilimde ve siyasette toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklandığı bir sosyal medya kampanyasına imza atıyor. “Eşitlik Varsa, Gelecek Var” mesajının verileceği sosyal medya kampanyası kapsamında, Türkiye’deki kadınların farklı iş kollarındaki durumlarına yönelik mesajlar ve istatistiki bilgiler UN Women Turkey Facebook hesabında paylaşılacak.

Hesap, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ise iş yaşamında, eğitim, bilim ve yönetimde toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanan bir filmi yayınlanmaya başlayacak. Film, toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargıların kadınların ekonomi, eğitim gibi alanlara katılımı ve bu alanlarda temsiliyetine yaptığı olumsuz etkiye vurgu yapacak. Kadınların hayatın farklı alanlarında görüntülendiği filmde, “Okuma, Çalışma, Konuşma, Yönetme Varsa, Eşitlik Var, Gelecek Var” mesajı verilecek.

 

Yönetimde, Siyasette, Ekonomide Hedef %50-50!

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı verilerine göre, Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı %32.5 olurken, şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı %16.7 olarak gerçekleşti. Yüksek Öğretim Kurumu istatistiklerine göre ise kadın öğretim elemanlarının oranı %44. Kadın milletvekili oranı ise dünya ortalaması olan %24.1’in altında %17.48.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 11 Şubat 2019 tarihinde yayınladığı araştırmaya göre ise bilim alanında cinsiyet eşitliği konusunda Türkiye, Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde yer alıyor. Türkiye’de kadın bilim insanı ve mühendislerin oranı %45.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında, 2030 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadınların, erkeklerin, kız çocuklarının ve erkek çocuklarının her anlamda ve her alanda eşit oldukları bir dünyaya ulaşmak hedefiyle, “50-50 bir Gezegen” vizyonuyla Türkiye ve dünyada çalışmalar yürütüyor.