Hayata Destek Derneği’nin ‘Kadınım Haklarım Var’ Videoları Yanında

Hayata Destek Derneği, kadınların haklarına erişimini desteklemek için "Kadınım Haklarım Var" animasyon video serisi hazırladı. Video serisinde, insan hakları, ekonomik haklar, sağlık hakları ve cinsel sağlık konularına odaklanıldı.

Hayata Destek Derneği, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UNWomen) desteğiyle Adana, Batman, Diyarbakır, İzmir, Mardin, Mersin illeri ve Şanlıurfa’nın Haliliye ile Viranşehir ilçelerinde yürüttüğü Kadınların Adalete Erişiminin Güçlenmesi Projesi’ne 2020 Eylül ayında başladı.

  • Proje kapsamında okuryazar olmayan veya düşük okuryazarlık seviyesindeki (ilköğretim ve daha düşük seviyede eğitim almış) kadınların hak ve hizmetlere erişimlerini sağlamak ve/veya erişimlerini güçlendirmek için harekete geçti.
  • Kadınların ne tür bilgilere ihtiyaç duyduklarını, bunlara ulaşmak için hangi araçları ve yöntemleri kullanabileceklerini ya da kullanmayı tercih ettiklerini ihtiyaç analizleriyle tespit etti; görsel-işitsel bilgi ve farkındalık artırma modülü hazırladı.
  • Bu sayede, topluluk gönüllülerine, yerel sivil toplum kuruluşlarına ve kilit paydaşlara ilgili bilgi birikimini ve kolaylaştırıcı araçları aktararak daha fazla kadına ulaşmayı hedefledi.
  • Kadınlar için, kadınlar tarafından ve hedef gruptaki kadınların ihtiyaçları değerlendirilerek hazırlanan modül, iki dilli (Türkçe-Arapça) eğitmen eğitimi sunumları, eğitim uygulama rehberi ve dört adet kısa animasyon videodan oluşuyor.

Modül içeriğinde yer alan, birbiriyle bağlantılı altı başlık  şunlar:

  1. Evlilik ve Boşanmaya İlişkin Yasal Çerçeve/ Medeni Haklar
  2. Şiddetten Korunmada Haklarımız
  3. Kadınların Sağlık Hakkı
  4. Kadınların Cinsel Sağlık Ve Üreme Hakları,
  5. Kadının İnsan Hakları
  6. Kadınların Ekonomik Hakları

Bu altı başlıktan ilk ikisi olan Şiddetten Korunma ve Medeni Haklar temalarında Hayata Destek olarak daha önce ürettiği çift dilli videolar olduğundan, bu proje kapsamında video içerikleri hazırlarken diğer dört başlığa –Kadının İnsan Hakları, Kadınların Ekonomik Hakları, Kadınların Sağlık Hakkı ile Kadınların Cinsel Sağlık ve Üreme Hakları– odaklanıldı.

#KadınımHaklarımVar başlıklı video serisini buradan izleyebilirsiniz.