STÖ’ler için İzleme ve Değerlendirme Eğitimi Başvuruları Başladı

19 Şubat 2019
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen STGM’nin yürütücüsü olduğu STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapasite güçlendirme eğitimlerine izleme ve değerlendirme başlığıyla devam ediyor. 

Sivil toplum örgütlerinin izleme ve değerlendirme faaliyetlerine dair kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen “STÖ’ler için İzleme ve Değerlendirme” eğitimi için başvurular başladı. 13-15 Mart 2019 tarihleri ve Çarşamba- Cuma günleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan eğitime tüm Türkiye’den hak temelli çalışma yürüten STÖ’lerin katılım gösterebilecek. Eğitimlere her STÖ’den en fazla bir kişi kabul edilecek.

STÖ’lerin sosyal etki, ölçme, izleme, değerlendirme, analiz gibi kavramlar hakkında temel bilgiler edinmesini, gösterge ve hedef tanımlama, veri toplama teknikleri, değerlendirme ve raporlama hakkında kapasitelerinin güçlendirilmesini hedefleyen eğitimin ilk gününde, izleme ve değerlendirmenin temel kavramları tartışılacak, gösterge ve hedef belirleme pratiği yapılacak; ikinci gününde veri toplama teknikleri (anket, ön test, son test, odak grup görüşmesi, derinlemesine görüşme, katılımlı gözlem) ele alınacak ve son gün ise değerlendirme ve raporlama ile izleme çıktılarıyla aksiyon oluşturma üzerinde durulacak.

Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin 1 Mart Cuma günü saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim katılımcıları 8 Mart Cuma günü e-posta aracılığıylabilgilendirilecektir. Lütfen başvuru formuna e-posta adresinizi doğru yazdığınızdan emin olunuz.

Başvuru Koşulları

  • Eğitime kadın hakları, LGBTİ hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kent hakkı, çevre/doğa koruma, sosyal haklar, hayvan hakları, dijital haklar, kültürel haklar, gençlik hakları, sığınmacı/mülteci/göçmen hakları vb. alanlarda çalışma yürüten STÖ’ler katılım gösterebilirler.
  • Eğitime her örgütü temsilen en fazla bir kişi kabul edilecektir. Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.
  • Eğitime bir örgüt adına bir başvuru kabul edilecektir. Aynı örgüt adına birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Eğitime kabul alınması durumunda, iki yönetim kurulu üyesinin imzaladığı görevlendirme yazısının tarafımıza ulaşması beklenmektedir. Görevlendirme yazısını zamanında iletmeyenler eğitime alınmayacaktır.
  • Eğitime davet edildiği halde herhangi bir neden göstermeden katılmayanlar ya da 3 tam gün katılım göstermeyenler başka herhangi bir eğitime kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme

  • Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 20-25 kişi aralığında tutulacaktır.
  • STGM, eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli STÖ’lere öncelik vermektedir.
  • Başvurular, bu önceliklerle birlikte, başvuru formuna verdiğiniz cevaplar üzerinden bölgesel dağılım, çalışma alanı ve cinsiyet dengesi gözetilerek yukarıdaki koşullar ışığında değerlendirilecektir. Bu nedenle başvuru formlarının eksiksiz ve detaylı olarak doldurulması sağlıklı bir değerlendirme için gereklidir.

Başvuru Formu

Eğitime Ankara dışından katılacak STÖ temsilcileri ve katılımcılarının ulaşım ve konaklama masrafları STGM tarafından karşılanacaktır.

Sorularınız için egitim@stgm.org.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.