Rektör Olmak İçin Üç Yıl Profesörlük Şartı Kalktı

YÖK Kanunu'nda KHK ile yapılan değişiklik, rektörlük atamalarında üç yıl profesör olarak görev yapma kriterini kaldırdı. Seçimlerin kaldırılmasının ardından YÖK'ün önerisini içeren aday gösterme süreci de kalktı.

703 numaraları Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile rektör atama şartlarında profesör olarak üç yıl görev yapma ve Yükseköğretim Kurulu’nca önerilme ibareleri kaldırıldı.

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”de 2475 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda değişiklikler de yer aldı.

2016’da seçimler, 2018’de profesörlük şartı kalktı

29 Ekim 2016’da Resmi Gazete’de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile rektörlük seçimleri kaldırılmıştı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre rektörler Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) önerdiği üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanmaya, bir ay için önerilenlerden birinin atanmaması ve YÖK’ün iki hafta içinde yeni aday göstermemesi halinde Cumhurbaşkanı doğrudan atama yapmaya başlamıştı.

Atama kriterleri arasında “profesör olarak en az üç yıl görev yapmış olmak” vardı. Vakıf üniversiteleri için ise mütevelli heyetin önerisi ve YÖK’ün olumlu görüşü üzerine cumhurbaşkanı atama yapıyordu.

Yeni KHK ile profesör olarak görev yapma ibaresi kalktı.

Kaldırılan paragraf: Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak aynı Devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, mütevelli heyetinin Yükseköğretim Kuruluna teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

Yeni hali: Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör ataması mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılır. Rektör üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder.

YÖK’ün yetkilerinde değişiklik

Yükseköğretim Kurulu’nun oluşumuna dair maddelerde yapılan değişikliklerde şu maddeler Yükseköğretim Kurulu görevlerinden çıkarıldı:

* Yeni üniversite kurulmasına ve gerektiğinde birleştirilmesine ilişkin önerilerini veya görüşlerini Milli Eğitim Bakanlığına sunmak.

* Bakanlıklar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının kuruluş, amaç ve esaslarını inceleyerek görüşlerini ilgili makama sunmak.

Kaynak: Bianet

Etiketler