TÜİK: İşsizlik Martta Yüzde 10,1 Oldu

18 Haziran 2018
TÜİK’in verilerine göre, Mart 2018’de işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 puanlık azalış göstererek yüzde 10,1 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 17,7 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2018’de Türkiye genelinde işsizlik oranını yüzde 10,1 olarak açıkladı.

Mart 2017’ye oranla işsiz sayısı 432 bin kişi azalarak 3 milyon 210 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise Mart 2017’ye göre, 1,6; Şubat 2018’e göre, 0,5 puanlık azalış gösterdi.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3,7 puanlık azalış ile yüzde 17,7 olurken,  15-64 yaş grubunda bu oran 1,7 puanlık azalış ile yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.

Kadınlarda işgücüne katılım

İşgücü 2018 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 578 bin kişi artarak 31 milyon 709 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 52,4 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 71,8, kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla yüzde 33,4 olarak gerçekleşti.

İstihdam

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 10 bin kişi artarak 28 milyon 499 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artış ile yüzde 47,1 oldu.

Mart 2018’de, tarım sektöründe çalışan sayısı 27 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 38 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 17,7’si tarım, yüzde 19,7’si sanayi, yüzde 7,3’ü inşaat, yüzde 55,3’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,3; hizmet sektörünün payı 0,5 puan arttı. İnşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.

Kayıt dışı

Mart 2018’de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puan azalarak yüzde 21,9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 59 bin kişi azalarak 28 milyon 877 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan azalarak yüzde 47,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 22 bin kişi artarak 3 milyon 174 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 9,9 oldu.

Kaynak: Bianet