Toplumsal Cinsiyet Aktivist Eğitimi

09 Mayıs 2018
Toplumsal Cinsiyet Aktivist Eğitimi, 7- 12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Ankara’da Holiday Inn, Tunus otelinde gerçekleştirilmektedir.

İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği tarafından yürütülen ve Ankara Amerikan Büyükelçiliği Küçük Ölçekli Destek programı kapsamında hayata geçirilen “Toplumsal Cinsiyet Aktivist Eğitimi”nde öncelikli olarak Yenimahalle bölgesinde belirlenen Ortaokul, Lise, Gençlik Merkezi ve/veya Üniversitelerdeki gençlerin Toplumsal Cinsiyet alanında bilinçlenmesini sağlamak ve belirli kalıplara oturttukları Toplumsal Cinsiyet algılarını kırmak amacıyla bu alanda gönüllü olarak çalışmak isteyen Sosyoloji, Psikoloji, Hukuk, Sosyal Hizmet bölümlerinden mezun ve/veya STÖ’lerde gönüllü olarak çalışan 10 Katılımcıya Aktivist Eğitimi verilmeye başlanmıştır.