Yeşilay’dan Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencilerine Burs Fırsatı

Yeşilay, üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde tütün-sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar ve diğer bağımlılık türleri ile ilgili tez çalışması yapacak ve Yeşilay’ın bağımlılık çalışma alanlarına katkıda bulunacak Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine burs desteği sağlıyor. Son başvuru tarihi 4 Mayıs 2018!

Ülkemizde bağımlılıklara dair akademik yayınların istenilen sayıda olmaması, bağımlılıkla mücadelede etkin politikaların geliştirilip uygulama mekanizmalarının kurulmasına kadar birçok alanda teorik çerçevenin oluşturulmasında eksikler meydana getiriyor. Buradan hareketle yola çıkan Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde kaynak oluşturabilecek, sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere kadar birçok alanda hazırlanacak nitel ve nicel araştırmaların desteklenmesi için 2014 yılından bu yana Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı ile bağımlılıklar alanında yapılacak tez çalışmalarına destek veriyor. Bu yıl 6. olarak verilecek burs programı için son başvuru tarihi 4 Mayıs 2018.

Yeşilay Lisansüstü Burs Programı kapsamında aşağıda yer alan çalışma alanlarına yönelik tez çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır.

 • Tütün Bağımlılığı
 • Uyuşturucu Madde Bağımlılığı
 • Alkol Bağımlılığı
 • Teknoloji Bağımlılığı
 • Kumar ve diğer davranışsal bağımlılık türleri

2018/6 Dönemi Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı kapsamında ise, stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda Yeşilay’ın ihtiyaç duyduğu, aşağıda yer alan tez çalışmalarına öncelik verilecektir:

 • Bağımlılık konusunda toplumu bilinçlendirme kampanyalarının ve yöntemlerinin inceleneceği araştırmalar.
 • Demografik özelliklerin (eğitim, gelir düzeyi, yaş, cinsiyet vb.) madde bağımlılığıyla olan ilişkisi üzerinde gerçekleştirilecek araştırmalar.
 • Kadın/anne ve çocuklarda bağımlılık önleme ve bilgilendirme konusunun inceleneceği araştırmalar.
 • Elektronik sigaranın zararları, etkileri ve buna yönelik mevzuatın incelenmesi üzerine araştırmalar.
 • Rehabilitasyon modeli ve sosyal destek sistemlerinin incelenmesine yönelik gerçekleştirilen araştırmalar ve programlar.
 • Özel gruplar (kolay incinebilir gruplar: anne/kadın, mülteciler, gençler ve çocuklar vb.) ve bağımlılık ilişkisi üzerine gerçekleştirilecek araştırmalar.
 • Online cinsellik ve tanışma sitelerine yönelik sosyal medya araştırmaları (Bilgisayar oyunlarının pedagojik olarak incelenmesi, çocuğun üzerine etkisinin boyutları, subliminal mesajların etkisi)
 • Medyanın bağımlılık algısına etkisi üzerine gerçekleştirilecek araştırmalar.
 • Ergenlik dönemi ve bağımlılık ilişkisi üzerine araştırmalar.
 • Bağımlılık üzerine eğitim veren kurumların ve enstitülerinin uluslararası boyutta incelenmesi üzerine araştırmalar.
 • Yeşilay gençlik yapılanmalarına destek sağlayacak dünya modellerinin incelenmesi ve karşılaştırmalı analizi: Bağımlılık ile mücadelede gençlik hareketlerinin incelenmesi üzerine araştırmalar.
 • Ailelerin demografik yapısı ve uyuşturucuya yatkınlık üzerine gerçekleştirilecek aile çalışmaları.

2018/6 Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı hakkında detaylı bilgiye aşağıda yer alan başvuru rehberinden ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için burs@yesilay.org.tr  mail adresine sorularınızı iletebilirsini

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak: ab-ilan

Etiketler