Burak Özgüner Öğrenci Teşvik Bursu Başvuruları Açıldı

Bütün ayrımcılık biçimlerine karşı mücadele etmiş Burak Özgüner’in anısına ilk defa düzenlenmekte olan Burak Özgüner Öğrenci Teşvik Bursu başvuruları açıldı. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.

Hepimiz için (insan, hayvan, yeryüzü) daha özgür ve adil bir dünya hayal eden ve bunu somut projeler üreterek ya da mevcut projelere destek vererek hayata geçiren öğrencileri teşvik etmek ve desteklemek amacıyla oluşturulan bu burs programı, bütün ayrımcılık biçimlerine karşı mücadele etmiş Burak Özgüner’in anısına ilk defa düzenleniyor.

Burs, 2 (ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora) öğrenciye , aylık 500 TL olarak, sömestr ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere 12 ay boyunca, 20 Aralık 2021’de başlamak üzere, her ayın 20’sinde ödenecektir. Burs dönem sonunda öğrencinin akademik ortalaması (yarıyıl not ortalaması) 2.00 olduğu takdirde 12 ay boyunca devam edecektir. Her yaş, bölüm ve sınıftan öğrenci başvurabilir. Vatandaşlık sınırlaması yoktur.

Başvuru Koşulları:
  1. Öncelikli olarak hayvan hakları/özgürlüğü alanında olmak üzere, insan hakları, LGBTİ+ hakları, ekoloji ya da genel anlamda sosyal sorumluluk, sivil toplum, aktivizm alanlarının birinde veya birden fazlasında farkındalık sahibi olmak ve aktif çalışmalar yürütüyor olmak,
  2. Üniversite öğrenimi boyunca genel not ortalaması 2.00’nin altına düşmemiş olmak,
  • Öğrencinin hayvan sömürüsüne karşı olması, aynı zamanda bu sömürünün ekolojik dengede yarattığı hasarın farkında olması ve vegan olması tercih sebebidir. Bunun takibini yapamayacağımız için, bu bir şart değildir.
  • Öğrencinin ekonomik durumunu kontrol edecek bir mekanizmamız yok. Tabii ki öncelikli olarak ihtiyaç sahibi aktivist öğrencilerin başvurmasını teşvik ediyoruz.
Başvuru Şekli:

burakozgunerbursu@gmail.com adresine fotoğraflanmış ya da taranmış şekilde gönderilecek belgeler:

  1. Öğrenci belgesi (üniversiteyi yeni kazanan adaylar için ÖSYM sonuç belgesi),
  2. Güz 2021 dönemine kadarki transkriptleriniz,
  3. Belirtilen alanlardaki çalışmalarınızı özetleyen ve bursun neden size verilmesini düşündüğünüzü anlatan başvuru/niyet mektubu. Dileyen çalışmalarına dair link/fotoğraf/belge ekleyebilir.