Jean Monnet Burs Programı Başvuruları Açıldı

Avrupa’da eğitim fırsatı sunan Jean Monnet Burs Programı başvuruları açıldı. Kamu, özel sektör ve akademik camia mensuplarına yönelik açılan programa son başvuru tarihi 15 Kasım.
Burs Programı Detayları

Kariyerine AB alanında yön vermek isteyen ve Jean Monnet Bursunu almaya hak kazanan bursiyerlere, en az 3, en fazla 12 ay süreyle AB üyesi ülkelerde yerleşik bir üniversite veya eşdeğer kuruluşta araştırma veya lisansüstü eğitim yapma imkânı tanınmaktadır. Burslar, ülkemizin AB’ye uyum süreci kapsamında, AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek nitelikli akademik çalışmalara tahsis edilmektedir. 

Kimler Başvurabilir?

Program’dan kamu sektöründe ya da özel sektör kuruluşlarında çalışanlar; üniversitelerde akademik ya da idari personel olarak görev yapanlar ile lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olarak öğrenim görenler faydalanabilmektedir. 

Burs kapsamında okul ücreti, günlük ihtiyaçlar ile ulaşım masrafları gibi yaşam giderleri karşılanmakta ve bir defaya mahsus vize, sağlık sigortası gibi harcamalar için sabit ödenek sağlanmaktadır. 

Jean Monnet Burs Programı için başvuru dönemi her yıl değişmekte ve yaklaşık iki ay boyunca başvuru süreci açık tutulmaktadır. 

Programa başvurular 15 Kasım 2022’ye kadar devam ediyor.

Detaylı bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.