Jean Monnet Burs Programı Başvuruları Başladı

Jean Monnet Burs Programının 2022-2023 akademik yılına ilişkin başvurular 24 Eylül 2021 tarihinde başladı. Başvurular 29 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.

Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

2022-2023 akademik yılında yaklaşık 160 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;

  • kamu çalışanları (kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)
  • özel sektör çalışanları (sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil)
  • üniversitelerin akademik veya idari personeli
  • üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri

başvuruda bulunabilir.

Başvuru
  • Başvuru şartları, sektörlere göre sunulması gereken destekleyici belgeler ve Burs Programına ilişkin bilgi için  Duyuru Metni’ni okuyun. Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın
  • Başvurular kapalı zarf içerisinde posta veya kargo yoluyla veya elden, 29 Kasım 2021 saat 17:00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin aşağıdaki adresine ulaştırılmalıdır:
  • Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB),Hazine ve Maliye Bakanlığı Kampüsü E Blok,İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek – Ankara / Türkiye