Kaos GL Derneği finans asistanı arıyor

Kaos GL Derneği finans asistanı arıyor. Çalışma saati haftalık 40 olan pozisyon Finans Koordinatörü’ne bağlı olarak çalışacak. KAOS GL’in ilanı şöyle: GÖREV VE SORUMLULUKLAR: Kaos GL Derneği’nin mali işlerinin eksiksiz ve düzgün işlemesi için derneğin amaçlarını destekleyecek ve geliştirecek şekilde Finans Koordinatörü ile koordineli bir şekilde çalışmak. 1. Muhasebe ve Ön Muhasebe 1.1 Kaos GL Derneği’nin […]

Kaos GL Derneği finans asistanı arıyor. Çalışma saati haftalık 40 olan pozisyon Finans Koordinatörü’ne bağlı olarak çalışacak. KAOS GL’in ilanı şöyle:

GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

Kaos GL Derneği’nin mali işlerinin eksiksiz ve düzgün işlemesi için derneğin amaçlarını destekleyecek ve geliştirecek şekilde Finans Koordinatörü ile koordineli bir şekilde çalışmak.

1. Muhasebe ve Ön Muhasebe

1.1 Kaos GL Derneği’nin ve projelerin muhasebe girişlerinin günlük olarak yapılması,

1.2 Aylık muhasebe hesapları ve proje hesaplarının kontrollerinin Finans Koordinatörü ile eşgüdümlü yapılması,

1.3 Kaos GL Derneği’nin İktisadi İşletmesi’nin muhasebe girişlerinin ve fatura kesme işlemlerinin günlük olarak yapılması,

1.4 Ödemelerin Finans Koordinatörüne düzenli olarak bildirilmesi,

1.5 Mali belgelerin düzenli şekilde dosyalanması ve arşivlenmesi,

1.6 Proje dosyalarının düzenli olarak hem matbu hem dijital olarak tutulması ve güvenliğinden sorumlu olunması,

1.7 Muhasebe işlemlerinin düzgün ve eksiksiz yapılması amacı ile işleyişe dair yöntemler geliştirilmesinde Finans Koordinatörü ile birlikte çalışmak.

2. Finansal Raporlama ve Bütçe Takibi

2.1 Kaos GL’nin tüm iç ve dış ve proje mali raporlarının hazırlanışı için finans koordinatörü ve genel koordinatör ile koordineli çalışmak.

2.2 Genel bütçe ve proje bütçesi takibi konusunda finans koordinatörü ve genel koordinatörle birlikte çalışmak.

2.3 Dernekler Yönetmeliği gereğince Kaos GL Derneği’nin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri takip etmek ve tam olarak yerine getirilmesinde Finans Koordinatörü ve Genel Koordinatör ile eşgüdümlü çalışmak.

ARANAN TEMEL NİTELİKLER:

· Kaos GL’nin çalışma alanları ve insan hakları konularına ilgi duyuyor olmak,
· Üniversite veya Meslek Yüksek Okullarının Muhasebe, İktisadi ve İdari bilimler veya diğer ilgili bölümlerinden mezun olmak,
· İyi derecede İngilizce biliyor olmak,
· İyi derecede Excel ve tercihen muhasebe programları kullanma becerisine sahip olmak,
· MS Office ürünlerine mükemmel hakimiyet
· Tercihen muhasebe, ön muhasebe veya finans alanında deneyim,
· Proje ve Hibe Yönetimi alanında deneyim.

Adayların fotoğrafsız Türkçe ve İngilizce öz geçmişlerini ve Türkçe bir niyet mektubunu konu satırında “Finans Asistanı” satırıyla dernek@kaosgldernegi.org adresine göndermelerini rica ederiz.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dernekte yaş, dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, etnik köken, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yapılamaz.

Son başvuru: 22 Ocak 2018 – 18.00

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Kaynak: siviltoplumla